درباره ی ما

بسم الله الرحمن الرحیم

ما بدان قامت و بالا نگرانیم هنوز/ در غمت خون دل از دیده روانیم هنوز
جز تو یاری نگرفتیم و نخواهیم گرفت/ بر همان عهد که بودیم، بر آنیم هنوز

یک سال از درگذشت آیت الله سید هادی خسروشاهی می‌گذرد. در این مدت، برخی از سرِ لطف به آراء ایشان پرداختند و برخی از اندیشه‌های مرحوم  را مورد بازخوانی قرار دادند. بعضی سخنان نیز عنوان شد که قدری از حقیقت فاصله داشته و مطابقتی با مرام مرحوم استاد نداشت. این هم رَویّه‌ای مرسوم شده است که برخی خاطرات، یک سویه بیان می شود.
 گاه با نادیده گرفتن تمامیِ حقیقت، جنبه ای بیان می شود و از سویه های دیگر چشم پوشی می شود. گاه فرد خاطره گو، از یک منظر به واقعه می نگرد و این سبب ساز برخی تحریفات را رقم می زند. 

اما وظیفه ما این است اگر سخن ناحقی بیان شود صراحتاً آن را اعلام کنیم. نمی توانیم از درِ پرده پوشی و در لفافه سخن گفتن و یکی به نعل و یکی به میخ زدن را در پیش گیریم. می کوشیم تا آنگونه که استاد گفت و خواست تا در ذیل هیچ فرقه و گروه و حزبی خود را تعریف نکنیم. با خوش آیند و بد آیند فرقه ای و گروهی، سخنی بر زبان نیاوریم.

 اگر تحریفی از سخنانش شد، اگر به ناروا خاطره ای مجعول بر زبان جاری شد، اگر مدت محدودِ چهل روزه بهانه ای در عدم دقتها شد، اگر شناخت ناصحیح از منش او ، سبب‌ساز سخنان ناصواب شد، همه را به صراحت بازگوییم و از مرام صحیح سید هادی به دفاع پردازیم. در این راه البته می دانیم که رنجش خاطری رُخ می دهد، تکدّری به وجود می آید. اما این امر را ارجح می دانیم بر اینکه حقیقتی قربانی شود.

 هیچ در صدد تعریف و تمجیدهای ملال‌آور از مرام و مسلک استاد نیستیم؛ اما خواهانیم که حقیقتِ سخن بیان شود. اگر نقدی بر مرام سید  وارد است آن را به دیده‌ی منّت پذیراییم که خودِ سید از این نقدها استقبال بسیار می کرد. اما اگر سخنی نا به حق بر ایشان استناد شود، یا برداشتهای ناقص سبب‌ساز برخی سوءفهم‌ها گردد، خود را موظف به دفاع از مرام سید می دانیم.  
لازم به ذکر است در مورد مطالب منتسب به ایشان که در هیچ یک از کتب و مقالات و مصاحبه ها ی ایشان بیان نشده است تنها نقل قولها و مطالبی  مستند خواهد بود که مورد تایید دفتر حفظ و نشر آثار و اندیشه های استاد  قرار گیرد. 

سید محمود خسروشاهی 
دفتر حفظ و نشر آثار و اندیشه های استاد سید هادی خسروشاهی (ره)