روایت های مستند

نواب صفوی؛ پيشتاز جهاد و شهادت به روایت استاد سيدهادی خسروشاهی(ره)
سیری در روابط استاد خسروشاهی و امام موسی صدر
اندیشه ها و عملکرد آیت الله طالقانی قبل و بعد از انقلاب اسلامی به روایت استاد سید هادی خسروشاهی
سید محمود خسروشاهی؛ درباره کتابخانه استاد سید هادی خسروشاهی(رض)
آیت الله العظمی سبحانی: کتابخانه آقای خسرو شاهی خدمت بزرگ فرهنگی و صدقه جاریه
آیت الله العظمی نوری همدانی: روحانی وارسته و مجاهد عرصه فکر و قلم
زندگى، اندیشه ها و مبارزات رهبر معظم انقلاب اسلامی امام خامنه اى به روایت استاد سید هادی خسروشاهی
همگام با امام در مبارزات و همراه با نظام جمهوری اسلامی
زندگینامه و سوابق علمی و حوزوی خود نوشت، به روایت استاد سید هادی خسروشاهی(ره)؛ بخش دوم و پایانی
زندگی نامه و سوابق علمی و حوزوی خودنوشت، به روایت استاد سید هادی خسروشاهی(ره)؛ بخش اول
1 از 1