اخبار

مقبره جدید استاد سید هادی خسروشاهی (ره) ـ تصاویر
گزارش تصویری: سومین سالروز درگذشت استاد سید هادی خسروشاهی (ره)
در سومین سالگرد استاد خسروشاهی مطرح شد: وحدت اسلامی با جان و روح ایشان عجین شده بود؛ آرزوی مرحوم خسروشاهی ایجاد مرکز فرهنگی علمی بود
«آیات شیطانی و اسلام ستیزی غرب» به روایت استاد سید هادی خسروشاهی (ره)
تصاویر آیین بزرگداشت مقام استاد سیدهادی خسروشاهی و رونمایی از ویژه نامه «رفیق دیرین»
هر جا ورود نکرده ایم دشمن نفوذ کرده است، توجه به عرضه مناسب و آسان سازی آثار مرحوم خسروشاهی
مرحوم استاد خسروشاهی، شخصیتی بین الادیانی بود
رفیق دیرین در یک نگاه
آیت الله خسرو شاهی نزدیک هفت دهه در زمینه مسائل تقریبی قلم زدند
پاسخی به ادعاهای ناصواب آقای محمد مسجد جامعی درباره راه و مرام آیت الله سید هادی خسروشاهی (ره)
1 از 4