تماس با ما

 

دفتر حفظ و نشر آثار و اندیشه های استاد سید هادی خسروشاهی (ره) :

نشانی:قم، خیابان صفائیه، نبش کوچه ممتاز

تلفن : 37741423-025

 

صندوق پستی :37185/4433

ایمیل :info@rahe-hadi.ir