پیام های متنی

رهبر معظم انقلاب در وصف استاد خسروشاهی : عالم مجاهد و رفیق دیرین اینجانب
پیام دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی
پیام تسلیت حضرت آیت الله مكارم شیرازی
پیام تسلیت آیت الله العظمی جعفر سبحانی
پیام تسلیت استاد منوچهر صدوقی سها
پیام تسلیت دبیركلّ جماعت
پیام تسلیت سیدهادی خامنه ای
پیام تسلیت دكتر سعید جلیلی
پیام تسلیت مدیرعامل خانه كتاب
پیام تسلیت آیت الله هادوی تهرانی
1 از 4