( 4.4 امتیاز از 32 )

چند سال پیش مهمان مرحوم حجت الاسلام سید هادی خسروشاهی درمنزلش بودیم. ایشان که سالهای اول پیروزی انقلاب مسئولیتهای مهمی داشت، دربارۀ روحیه افراطی "مصطفی تاجزاده"گفت: آن اوایل تاجزاده از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب، مدیرکل مطبوعات و نشریات وزارت ارشاد شد.

چند سال پیش مهمان مرحوم حجت الاسلام سید هادی خسروشاهی درمنزلش بودیم.
ایشان که سالهای اول پیروزی انقلاب مسئولیتهای مهمی داشت، دربارۀ روحیه افراطی "مصطفی تاجزاده"گفت: آن اوایل تاجزاده ازاعضای سازمان مجاهدین انقلاب، مدیرکل مطبوعات و نشریات وزارت ارشاد شد.


او روحیۀ بسیار افراطی داشت و خود را شدیدا مقلد امام خمینی میدانست.
آن زمان عربستان سعودی در انگلستان نشریات عرب زبان بسیاری منتشر می‌کرد که مروج تفکرات وهابی‌های ضدشیعه بودند. بخصوص علیه انقلاب اسلامی ایران شدیدا فعال بودند.
با توجه به این مسئله، قصد کردیم مجله ای به زبان عربی درلندن منتشر کنیم. هنگامی‌که خدمت امام خمینی رسیدم، قضیه راگفتم ایشان خیلی خوشش آمد و فرمود: کار بسیارخوبی است، انجام دهید.


به ایشان گفتم: بنده آمدم از شما یک اجازه بگیرم. امام باتعجب فرمود: چه اجازه ای؟
گفتم: چون این مجله درانگلستان برای مسلمانان آنجا منتشر میشود، میخواهم از شما اجازه بگیرم که در این مجله، تصویرشما را روی جلد چاپ نکنیم.
امام با تعجب فرمود: "مگر قرار است در هر شماره عکس بنده روی مجله تان چاپ کنید؟ نخیر. به هیچ‌وجه حتی درداخل مجله عکس مرا چاپ نکنید."
با این توصیه امام، مجله "العالم"را به زبان عربی درلندن منتشر کردیم. چند شماره چاپ شد که نامه ای از مصطفی تاجزاده مدیرکل مطبوعات وزارت ارشاد بدستم رسید که شدیدا از کار ما اظهار نارضایتی کرده بود.


یکروز درتهران بودم که تاجزاده مرادید، جلو آمد و با عصبانیت گفت: "آقای خسروشاهی،شما ضدولایت فقیه هستید!"
اول فکر کردم شوخی می‌کند ولی قیافه‌اش خیلی جدی بود و به شوخی نمی‌خورد. آنهم این شوخی مهم و سنگین!
با تعجب گفتم: ببخشید آقای تاجزاده، منظورتون بنده است؟
گفت:بله.وقتی علت راجویا شدم،گفت: "شما به چه حقی روی جلد مجله العالم عکس حضرت امام خمینی را منتشر نمی‌کنید؟"
گفتم: برای چی بایداین کاربشود؟


گفت: همین نشان میدهدکه شما باامام خمینی مخالفیدو ضدولایت فقیه هستید. وقتی توصیه شخص امام را گفتم، تاجزاده نپذیرفت.
چند روز بعد امام خمینی با مسئولین مملکتی دیدار داشتند که اتفاقا بنده وتاجزاده هم آنجا بودیم. بعد ازدیدار، تاجزاده را بردم جلو و به امام عرض کردم: "حضرت امام، برخی آقایان ما را بخاطر اینکه روی جلد مجله العالم تصویر شما را چاپ نمیکنیم، ضدولایت فقیه می‌دانند."
امام خندیدند و فرمودند: "قبلا هم گفتم که به هیچ‌وجه حتی توی صفحات داخلی مجلاتتان عکسی از بنده چاپ نکنید چه برسد روی جلد!"
از امام تشکر کردم، نگاهی به قیافه گرفته تاجزاده انداختم و رفتم.
«حمید داودآبادی» 

به مطلب امتیاز دهید :
( 4.4 امتیاز از 32 )
تعداد نظرات : 0 نظر

ارسال نظر

Change the CAPTCHA code
قوانین ارسال نظر