( 0. امتیاز از 0 )

در قرن نوزدهم كه مسئله دخالت مستقيم استعمار مسيحى غربى در قسمت‌هاى تجزيه شده حكومت عثمانى، به عنوان مسئله مشرق زمين، در محافل جهانخواران امپرياليست غرب مطرح شد، نقشه‌هاى گوناگون براى تثبيت نفوذ قاطع و هميشگى آنان، پيشنهاد گرديد.

اشاره : آیت الله سیدهادی خسروشاهی از تاریخ‌نگاران نهضت‌های اسلامی و از پیشگامان فعالیت‌های بین‌الملل در حوزه‌های علمیه در تاریخ معاصر است که توانست با تحقیق، پژوهش، تألیف و ارتباط با اندیشمندان و مطبوعات جهان اسلام در پاسداری از اندیشه اسلامی ‌و روشنگری نسل جوان تأثیر بسزایی داشته باشد.

ایشان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی با بیشتر مطبوعات اسلامی از جمله مکتب اسلام، مکتب تشیع، معارف جعفری، راه حق، ندای حق، وظیفه، مجموعه حکمت، نور دانش، آیین اسلام، مسلمین، آستان قدس، نسل نو، نسل جوان، استوار، پیکار اندیشه، مهد آزادی و ... همکاری داشت. در دهه های چهل و پنجاه شمسی بیش از یکصد و سی مطلب در مجله مکتب اسلام به چاپ رسید که اغلب آن ها درباره جهان اسلام بود. در ادامه یادداشت مرحوم آیت الله خسروشاهی درباره ی جنایات صهیونیست ها و سکوت جامعه جهانی که درمجله مکتب اسلام

سال هشتم ـ شماره 12 ـ مهرماه 1346  به چاپ رسیده است می خوانید.

 

************************************

 

 

در قرن نوزدهم كه مسئله دخالت مستقيم استعمار مسيحى غربى در قسمت‌هاى تجزيه شده حكومت عثمانى، به عنوان مسئله مشرق زمين، در محافل جهانخواران امپرياليست غرب مطرح شد، نقشه‌هاى گوناگون براى تثبيت نفوذ قاطع و هميشگى آنان، پيشنهاد گرديد.

گروهى از سياستمداران انگلستان، به پشتيبانى سرمايه داران يهودى، نقشه تأسيس حكومت آل داود! را در قلب بلاد عربى طرح كردند تا علاوه بر ايجاد آشوب دائمى و مركز جاسوسى در ممالك اسلامى و جلوگيرى از وحدت و همبستگى همه جانبه و احتمالى مردم خاورميانه، راه دريايى هند و كشورهاى مشترك المنافع بريتانيا را در دست داشته باشند و خنجرى در دل خلافت اسلامى جاى دهند كه تا جاى زخم آن التيام نيابد هرگز نتواند سر بلند كند!.

از نيمه دوم قرن نوزدهم، مهاجرت آرام جهود و خريد اراضى فلسطين به وسيله سرمايه داران يهودى آغاز گرديد، غفلت و تباهى زمامداران كشورهاى اسلامى و حرص و آز صاحبان املاك، باعث گرديد كه مقدارى از اراضى فلسطين به تصرف مالكانه! يهود درآمد.

از آن تاريخ به بعد، بويژه پس از جنگ جهانى اول، نقشه خائنانه امپرياليسم انگليس به مرحله اجرا درآمد و پس از جنگ جهانى دوم، تاريخ اعلام حكومت آل داود! فرا رسيد و در آن هنگام كه نيروهاى اشغالگر انگليسى خواستند فلسطين را ترك كنند، به اندازه كافي زمين و نيرو در اختيار يهود قرار داده بودند كه بتوانند قسمت‌هاى ديگرى از آن را اشغال كنند و يا در دست خود نگه دارند.

يهوديان مقيم فلسطين، به پشتيبانى صهيونيسم و امپرياليسم بين‌المللى و تبهكاران امريكائى، روسى و انگليسى، اسرائيل را بوجود آوردند و يك ميليون نفر از مردم مسلمان و اصلى آن سامان را آواره نمودند تا مهاجرين يهودى اروپايى و آمريكائى را در جاى آنان بنشانند... كسانى كه به شهادت عهد عتيق و تاريخ‌هاى معتبر، مدت پنج هزار سال ساكنان اصلى فلسطين و بيت المقدس بودند، به زور سرنيزه و آهن و آتش دربدر شدند، تا نقشه امپرياليسم مسيحى و صهيونيسم جهانى عملى گردد و پايگاهى در قلب بلاد عربى، براى تجاوزهاى بعدى ايجاد شود...

اكنون اسرائيل طبق نوشته مطبوعات فرانسوى با خيال خام و احمقانه‌اى گويا در فكر تشكيل امپراطورى عبرى! است و مى‌خواهد وسعت خاك خود را تا فرات و دره نيل و شام و لبنان و مدينه منوره گسترش دهد و 5 ميليون يهودى را از اروپا و آمريكا وارد كند و در «امپراطورى عبرى»! جاى دهد!.

البته مقاومت سرسختانه مردم بيت المقدس و ديگر صاحبان اصلى فلسطين، سرانجام به افسانه «امپراطورى عبرى»! پايان خواهد بخشيد، ولى آنچه كه در اين ميان قابل بررسى است اينست كه بدانيم مردم متمدن اروپا و بشردوستان غربى، در قبال اين تجاوزها و تبهكارى‌ها، اين وحشيگرى‌ها و آدمكشى‌ها، چه واكنشى از خود نشان دادند؟.

آرى بايد پرسيد كه: جناب برتراند راسل فيلسوف! كه براى نجات جان چومبه اعلاميه صادر مى‌كند! و آقاى ژان پل سارتر و دارودسته «عصر جديد»ش كه مدعى انسان دوستى و دفاع از حق هستند چه اقداماتى كردند؟.

«ژان پل سارتر» و گروه‌هاى دست چپ فرانسه كه گويا سرلوحه برنامه‌شان دفاع از آزادى و حقوق ملل ضعيف است!! دست به كارهايى زدند كه ما از سكوت برتراندراسل بايد متشكر باشيم..

روزنامه‌هاى فرانسوى خبر دادند كه دست چپى‌هاى فرانسه «حضرات وجدان جهانى!» از «سارتر» گرفته تا «دانيل ماير» رئيس مجمع دفاع از حقوق بشر! و «لانزمن» عضو باند «عصر جديد» سارتر، با همكارى مطبوعات بورژوا و ارگان‌هاى پول و سرمايه دارى و شركت بانكداران يهودى؛ نظير «روچيلد» بزرگترين تظاهرات ضد عربى را به راه انداخته و همه با هم به كمك اسرائيل شتافتند و در عرض 48 ساعت بيش از سه ميليارد فرانك اعانه جمع آورى كردند... البته حساب سرمايه داران و صاحبان سهام كارتل‌هاى نفتى و كارخانه‌هاى اسلحه سازى آمريكا و انگليس و آلمان غربى و ديگر محافل ارتجاعى غرب هم از وضع دست چپى‌هاى فرانسه هوادار «كبك آزاد»! روشن است....

ولى آنچه كه بيشتر قابل توجه است اينست كه بدانيم پاپ دوستدار ملل مسلمان! و هوادار اتحاد اديان در قبال كمونيسم! هنوز در فكر آنست كه از پشت به مسلمانان خنجر بزند و بيت المقدس را به وسيله قدرت‌هاى بزرگ جهانى، بين المللى اعلام دارد.

پاپ و واتيكان از چند سال پيش كه يهود را از توطئه قتل مسيح تبرئه كرد و درواقع كتاب مقدس را تكذيب نمود.1 اكنون به كوشش‌هاى وسيعى دست زده تا بلكه بتواند مسيحيان غير كاتوليك و كاتوليك‌هاى غير رومى را نيز راضى سازد تا آنان نيز نظارت يهود يا بين‌المللى شدن بيت المقدس را بپذيرند و براى همين منظور، دشمنى‌هاى گذشته با كليساى ارتدوكس و گرگورى، را فراموش مى‌كند و روانه تركيه مى‌شود تا علاوه بر آنكه بطور پنهانى از «مسجد اياصوفيا» كه روزگارى كليسا بود بازديد كند، با خليفه بزرگ ارتدوكس‌ها و رهبران كليساهاى شرقى هم ملاقات كند1 و آنان را آماده سازد كه توطئه امپرياليستى بين المللى شدن بيت المقدس را قبول كنند...

***

شكى نيست كه هم‌اكنون بيت المقدس در دست متجاوزان تبهكار اسرائيلى قرار دارد و باز شكى نيست كه امپرياليسم و صهيونيسم خواستار آن هستند كه بيت المقدس هرگز در اختيار مسلمانان قرار نگيرد و براى همين منظور اسرائيل را در نقض آشكار تصويبنامه سازمان ملل در لزوم تخيله فورى بيت المقدس تقويت مى‌نمايند ولى بايد توجه داشت كه در آينده يا بايد بيت المقدسى وجود داشته باشد و در اختيار مسلمانان و يا بايد آن سامان را به گورستان متجاوزين تبديل نمود! و اين يك حقيقت انكار ناپذيريست كه آينده شايد نه بسيار دور؛ صحت و اصالت آن را اثبات خواهد نمود.

سرنوشت به هم پيوسته اردوگاه ملل مسلمان، ايجاب مى‌كند كه ما اين حقيقت را هم بطور آشكار اعلام داريم كه: مسلمانان ايران، در مسائل مشترك جهان اسلام هميشه طرفدار حقوق ملل اسلامى بوده و خواهند بود و به همين علت مردم مسلمان سراسر ايران، همصدا با همه ملت‌هاى مسلمان و آزادى دوست جهان خواستار خروج فورى نيروهاى متجاوز از سرزمين‌هاى اسلامى اشغال شده و هوادار برگشت بى‌قيد و شرط و مجدد فلسطين، به «دارالاسلام» هستند و در اين راه از هيچ كوششى دريغ نمى‌ورزند و براى هرگونه فداكارى آماده‌اند.

 

پی نوشت:

1ـ کتاب مقدس مسیحیان به صراحت یهودیان را مسئول خون مسیح معرفی می کند.

2ـ مجله Hilal چاپ تركيه سال هفتم: شماره 73 ص 6.

به مطلب امتیاز دهید :
( 0. امتیاز از 0 )
تعداد نظرات : 0 نظر

ارسال نظر

Change the CAPTCHA code
قوانین ارسال نظر