( 4.2 امتیاز از 38 )

یک بار دیگر جنگ‌افروزان غارتگر غرب «از پایگاه اسرائیلی به کشورهای اسلامی تجاوز کردند و برای بار دیگر با این تجاوز ضد انسانی» ماهیت ننگین و ضد بشری خود را به جهانیان نشان دادند...

ـ نابود باد اسرائیل

• پایگاه تجاوزی امپریالیسم غرب

یک بار دیگر جنگ‌افروزان غارتگر غرب «از پایگاه اسرائیلی به کشورهای اسلامی تجاوز کردند و برای بار دیگر با این تجاوز ضد انسانی» ماهیت ننگین و ضد بشری خود را به جهانیان نشان دادند.

امپریالیسم غرب «نوزده سال پیش دولت پوشالی به اصطلاح اسرائیل [را] به وجود آورد و با صدها میلیون دلار و لیره» یهودیان موذی را از سراسر جهان گرد‌ آورد و در قلب بلاد عربی جای داد و یک میلیون مسلمان فلسطینی را آماده ساخت. از آن تاریخ تا به امروز «آدم‌کشان تبهکار غربی» با تمام قوا «پایگاه تجاوزی خود را در خاورمیانه تقویت می‌کنند و همه‌گونه اسلحه و تجهیزات انتظامی را در اختیار یک مشت یهودی رذل و پست قرار می‌دهند و بدین‌وسیله می‌خواهند از وحدت جهان اسلام و از تشکل نیروهای اسلامی در خاورمیانه جلوگیری کنند.

تجاوزکاران فرومایه غرب هر چندی یک‌بار از این پایگاه جنگی خود به بلاد اسلامی حمله می‌کنند و مسلمانان بی‌گناه را به آتش می‌بندند. یازده ‌سال پیش امپریالیسم انگلیس و فرانسه به همکاری عمال اسرائیلی خود به طور رسمی به کشورها‌ی اسلامی حمله بردند و اکنون نیز میراث‌خوار استعمار (امریکای تبهکار) و استعمار بریتانیا به طور غیر رسمی به دست یهودیان جنایتکار، کشورهای اسلامی عراق، مصر، اردن، سوریه، عربستان، لبنان را مورد تجاوز قرار داده و مردم بی‌گناه و بی‌دفاع را قتل‌عام می‌کنند.

در جنگ وحشیانه‌ای که اسرائیل به دستور امپریالیست‌های غربی و با کمک نظامی انگلیس و امریکا «علیه مسلمانان عرب‌زبان شروع کرده است» هیچ‌گونه اصول اخلاقی و انسانی مراعات نمی‌شود و مسلمانان بی‌گناه به طور بی‌رحمانه‌ای کشته‌ می‌شوند.

ما ضمن تقبیح کامل این تجاوز و تبهکاری امپریالیست‌های غربی و مزدوران یهودی آنها «پشتیبانی کامل و همه‌جانبه مردم مسلمان ایران از اعراب مسلمان و آمادگی جوانان ایران را برای شرکت در نیروی مقدس علیه استعمار و جیره‌خواران یهودی آنها اعلام می‌داریم. ما خواستار قطع فوری تجاوز استعمار غربی به کشورهای اسلامی و بر چیدن بساط پوشالی عمال صهیونیسم بین‌المللی از قلب بلاد عربی و عودت یک میلیون آواره فلسطینی به وطن آبا و اجدادی خودشان هستیم.

ما هوادار سرسخت نابودی کامل اسرائیل: پایگاه تجاوزی امپریالیسم‌های غربی در خاورمیانه بوده و از همه ملل مسلمان جهان می‌خواهیم که در نبرد اسلام و کفر «به یاری اسلام بشتابند و با بیرون راندن آخرین فرد یهودی از فلسطین عزیز» به جنگ‌های وحشیانه صلیبی غربیان یهودی و مسیحی پایان دهند.

ما مردم مسلمان ایران به دستور قرآن مجید حاضریم که در این جنگ مقدس علیه امپریالیسم و مزدوران اسرائیلی آن [ناخوانا] برادران مسلمان خود بجنگیم.

ننگ نفرت ابدی بر امپریالیسم امریکا و انگلیس، نابود باد اسرائیل: پایگاه تجاوزی استعمار غرب.

پیروز باد جهاد مقدس مسلمانان علیه وحشیان یهودی افتخار جاودان بر شهدای راه اسلام.

سلام گرم و برادرانه بر همه سربازان و مجاهدان راه آزادی قطعی فلسطین.

 ایران ـ قم: دانشجویان حوزه علمیه قم

اخطار: چون روزنامه «اطلاعات» اخبار جنگ را به نفع اسرائیل تحریف می‌کند از مطالعه آن خودداری کنید.

 

ـ خیلی محرمانه

• نخست وزیری

• سازمان اطلاعات و امنیت کشور

• س.ا.و.ا.ک

• از: ساواک قم

• شماره: 1241/21

• تاریخ: 28/3/46

• پیوست:

• به: مدیریت کل اداره سوم 316

 • درباره:

• عطف: 24189/316 ـ 21/3/46

تحقیقات فعلی نشان‌ می‌دهد که اعلامیه مورد بحث به عنوان «نابود باد اسرائیل» به امضای دانشجویان حوزه علمیه قم از ناحیه آقای نجفی نبوده و موضوع چاپ اعلامیه خود آقای نجفی که در مورخه شماره 1039/21 ـ 18/3/46 این ساواک به آن اشاره شده از حدود شایعات تجاوز نکرده و تا کنون اعلامیه مزبور در منطقه این ساواک مشاهده نشده، لکن آیت‌الله سیدحسن حجت اظهار داشته که از اعلامیه نجفی به تعداد زیادی در تهران منتشر و حتی به همین مناسبت ساختمان یکی از فروشگاه‌های وابسته به کلیمیان در تهران وسیله مردم آتش زده شده است.

به استحضار می‌رساند که طبق تحقیقات معموله تا کنون این نتیجه حاصل شده که تهیه اعلامیه نابود باد اسرائیل به وسیله سیدهادی خسروشاهی داماد سیدصادق روحانی و شیخ عبدالرحیم ربانی پلی‌کپی و منتشر شده و شخصی به نام شیخ نوائی اصفهانی معمم ساکن طبقه دوم مدرسه فیضیه که یکی از عاملین توزیع بوده شناسائی شده که نسبت به دستگیری وی اقدام خواهد شد. ضمناً مشارالیه از تاریخ پخش اعلامیه تا کنون در قم مشاهده نشده است. با توجه به مفاد و امریه شماره 24211 ـ 316 ـ 22/3/46 به استحضار می‌رساند که بازرسی از منزل مشارالیه به نظر ضروری می‌رسد و در صورتی که دستگاه پلی‌کپی از منزل وی کشف گردد و شک و شبهه‌ای باقی نخواهد ماند. هر نوع مقرر فرمائید اجرا گردد.

رئیس ساواک قم ـ مهران

رونوشت برابر اصل است در پرونده 161611

 

ـ خیلی محرمانه

• نخست وزیری

• سازمان اطلاعات و امنیت کشور

• س.ا.و.ا.ک

• از:‌ 316

• شماره:

• تاریخ: 3/4/46

• پیوست:

• به:

• درباره: پخش اعلامیه

محترماً به عرض می‌رساند. به طوری که استحضار دارند اعلامیه‌ای تحت عنوان (نابود باد اسرائیل پایگاه تجاوزی امپریالیسم غرب) به امضای دانشجویان حوزه علمیه قم به تعداد معدودی در قم پخش و به ساواک مزبور اعلام گردیده بود که نسبت به شناسائی عاملین تهیه اعلام مزبور اقدام و نتیجه را اعلام دارند. پاسخ واصله حاکی بود که اعلامیه منظور وسیله طرفداران سیدصادق روحانی و توسط سیدهادی خسروشاهی (داماد روحانی) که طبق اطلاع دارای دستگاه پلی‌کپی می‌باشد به چاپ رسیده و همچنین عکاسی هما در قم نیز دارای دستگاه پلی‌کپی می‌باشد.

تیمسار ریاست ساواک پی‌نوشت فرموده‌ بودند: «در صورتی که دستگاه پلی‌کپی وجود داشته باشد موقعی باید بازرسی و دستگاه مزبور ضبط شود که مطالب خلافی هم در حال پلی‌کپی باشد.»

در اجرای اوامر صادره مراتب به ساواک قم اعلام پاسخ واصله حاکی‌ست که برابر تحقیقات معموله اعلامیه مورد بحث به وسیله سیدهادی خسروشاهی و شیخ عبدالرحیم ربانی پلی‌کپی و منتشر شده و شخصی به نام شیخ نوائی اصفهانی معمم ساکن مدرسه فیضیه که یکی از عاملین توزیع‌‌ بوده شناسائی که نسبت به دستگیری وی که فعلاً در قم نمی‌باشد اقدام خواهد شد. ساواک مزبور اضافه کرده بازرسی منزل سیدهادی خسروشاهی ضروری به نظر می‌رسید. در صورتی که دستگاه پلی‌کپی از منزل وی کشف گردد مسلم خواهد شد که تهیه‌کننده اعلامیه مزبور این شخص بوده است.

نظریه: با توجه به مراتب فوق و عرض اینکه ساواک محل ضرورت بازرسی منزل خسروشاهی را اعلام داشته در صورت تصویب خواسته شود که با تشریفات قانونی نسبت به بازرسی منزل او اقدام نمایند.

اصل در پرونده 161611

پی‌نوشت مدیریت کل: موافقت می‌شود. 5/4/46

ـ خیلی محرمانه

• نخست وزیری

• سازمان اطلاعات و امنیت کشور

• س.ا.و.ا.ک

• از: پخش 316

• به:

• شماره:

• تاریخ: 22/3/46

• درباره: پخش اعلامیه

محترما به طوری که استحضار دارند اعلامیه‌ای تحت عنوان (نابود باد اسرائیل پایگاه تجاوزی امپریالیسم غرب) به امضای دانشجویان حوزه علمیه قم به تعداد معدودی در قم پخش شده و به ساواک مزبور و دستگیری آنان اقدام و نتیجه را اعلام دارند. اینک پاسخ واصله حاکیست که اعلامیه منظور وسیله طرفداران سیدصادق روحانی و توسط سیدهادی خسروشاهی که طبق اطلاع صاحب دستگاه پلی‌کپی می‌باشد به چاپ رسیده و همچنین عکاسی هما در قم نیز دارای دستگاه پلی‌کپی می‌باشد و در مورد اصالت خبر و همچنین وجود دستگاه پلی‌کپی تحقیات ادامه دارد و نتیجه متعاقباً به عرض خواهد رسید.

با عرض اینکه در اجرای اوامر تیمسار ریاست به ساواک قم ابلاغ شد در صورتی که دستگاه پلی‌کپی وجود داشت در موقعی باید بازرسی و ضبط شود که مطالب خلافی را پلی‌کپی می‌نمایند مراتب استحضار معروض گردید. هـ

• محترماً جهت استحضار تیمسار به مدیریت کل تقدیم می‌شود.

• سیدهادی خسروشاهی با خمینی نیز ارتباط دارد.

در صورتی که مراقبت ننمائید دامنه فعالیت او بروز خواهد داد. 22/3/46

• محترماً جهت استحضار تیسمار مدیریت کل تقدیم می‌شود. باصری‌نیا 21/2/46

سیدهادی خسروشاهی با خمینی نیز ارتباط دارد.

• در صورتی که مراقبت ننمائید دامنه‌ فعالیت او روز بروز زیادتر خواهد شد.

رهبر عملیات: صابری

رئیس بخش 316: باصری‌نیا

رئیس اداره یکم عملیات: ثابتی

• اصل در پرونده 161611

• آقای صابری با توجه به اینکه خسروشاهی داماد روحانی است از ساواک قم خواسته شود که ضمن اعلام نتیجه تحقیقات معموله در مورد صحت و سقم موضوع نسبت به کنترل دقیق خسروشاهی نیز اقدام و در صورت مشاهده هر نوع فعالیتی از او مراقبت را منعکس نمایند. ضمناً‌ از گزارش خبر واصله بنده خبردار و از سوابق اشخاص مزبور منعکس فرمایند. در ضمن مشخصات و سوابق صاحب عکاسی را نیز روشن فرمائید.

به مطلب امتیاز دهید :
( 4.2 امتیاز از 38 )
تعداد نظرات : 0 نظر

ارسال نظر

Change the CAPTCHA code
قوانین ارسال نظر