( 0. امتیاز از 0 )

آداب معاشرت رسول خدا  

نویسنده: علامه طباطبائی

مترجم: محمد هادی فقهی

کوشش: سید هادی خسروشاهی

«رسول خدا صلى الله علیه و آله با غصه ها قرین و دائماً متفكر به نظر می رسید، آنى راحتى نداشت و اكثر اوقات ساكت بود، و جز در مواقع ضرورت حرف نمی زد. هنگام تكلم از اول تا به آخر به آرامى لب به سخن باز می كرد و كلامش كوتاه و جامع و خالى از تفصیل بی جا، و وافى به تمام مقصود بود. نرم خو بود و به كسى جفا نمی كرد و كسى را حقیر نمی شمرد، نعمت در نظرش بزرگ می نمود، اگرچه ناچیز باشد و هیچ نعمتى را نكوهش نمی كرد. نه تنها از طعام ها را ناپسند نمی شمرد، بلكه مدح و تعریف هم نمی نمود.

به مطلب امتیاز دهید :
( 0. امتیاز از 0 )
تعداد نظرات : 0 نظر

ارسال نظر

Change the CAPTCHA code
قوانین ارسال نظر