( 0. امتیاز از 0 )

آداب معاشرت رسول خدا

نویسنده: علامه طباطبائی

مترجم: محمد هادی فقهی

به کوشش: سید هادی خسروشاهی

دنیا و ناملایمات آن هرگز رسول خدا را به خشم نمی آورد و چون حقى پایمال می شد، از شدت خشم كسى او را نمی شناخت و از هیچ چیز پروا نداشت تا آن كه حق را یارى كند. هنگام اشاره به تمام دست اشاره می فرمود و چون از مطلبى تعجب می كرد، دست ها را پشت و رو می كرد. زمانى كه صحبت می كرد، دست ها را به هم وصل می كرد و انگشت ابهام دست چپ را به كف دست راست می زد. وقتى غضب می فرمود، از شدت ناراحتى روى می گردانید. و چون خوشحال می شد، چشم ها را به هم می نهاد، بیشتر خنده هاى آن حضرت لبخند بود، هنگام تبسم دندان هایش چون دانه هاى تگرگ نمایان می شد».

به مطلب امتیاز دهید :
( 0. امتیاز از 0 )
تعداد نظرات : 0 نظر

ارسال نظر

Change the CAPTCHA code
قوانین ارسال نظر