نتایج کلمه کلیدی

اعتقاد و عشق به ولایت فقیه از ویژگی های برجسته آیت الله خسروشاهی بود
آیت الله خسروشاهی بنیانگذار گفتمان بین ادیان و مذاهب اسلامی است
تلاش های آیت الله خسروشاهی برای تصحیح باورهای غلط درباره اهل سنت
آیت الله خسروشاهی عالمی زمان شناس و مخاطب شناسی فراگیر بود
آیت الله خسروشاهی نقش مهمی در گره زدن حوزه علمیه قم با موسسات بین المللی داشت
آیت الله خسروشاهی یک شخصیت علمی و دگر پذیر بود
آیت الله خسرو شاهی از پیشگامان تقریب در سطح بین المللی بود
آیت الله خسروشاهی شخصیتی جامع الاطراف بود
آیت الله خسروشاهی انسانی بسیار دوراندیش و اهل سعه صدر بود
آیت الله خسرو شاهی نزدیک هفت دهه در زمینه مسائل تقریبی قلم زدند