نتایج کلمه کلیدی

آیت الله قام مقامی: مرحوم خسروشاهی دنبال فهم آسمانی از قرآن کریم بود
حجت الاسلام والمسلمین محمد حسون: صراحت علامه خسروشاهی در بیان آرا و دفاع از آن ستودنی بود
حجت الاسلام دکتر بی آزار شیرازی: مرحوم خسروشاهی حوزه را با افکار اهل سنت آشنا کرد
آیت الله مبلغی : راه حل های آیت الله خسروشاهی گرد کهنگی نداشت
دکتر صباح زنگنه:مرحوم خسروشاهی زندگی خود را وقف مبارزه با خرافات و انحرافات در جهان اسلام کرد
سیدمحمود خسروشاهی بیان کرد: مخالفت آیت الله خسروشاهی با کتاب سازی و کرامت سازی
دکتر زورق: آیت الله خسروشاهی؛ طلایه دار ظهور قائم آل محمد(عج)
حجت الاسلام والمسلمین مختاری بیان کرد: تأکید آیت الله خسروشاهی بر مذاکرات بین الادیانی در راستای گسترش تقریب
صفحه 1 از 1