نتایج کلمه کلیدی

اندیشه ها و عملکرد آیت الله طالقانی قبل و بعد از انقلاب اسلامی، بخش دوم و پایانی
اندیشه ها و عملکرد آیت الله طالقانی قبل و بعد از انقلاب اسلامی، بخش اول
هر جا ورود نکرده ایم دشمن نفوذ کرده است، توجه به عرضه مناسب و آسان سازی آثار مرحوم خسروشاهی
مرحوم استاد خسروشاهی، شخصیتی بین الادیانی بود
رفیق دیرین در یک نگاه
آیت الله قام مقامی: مرحوم خسروشاهی دنبال فهم آسمانی از قرآن کریم بود
حجت الاسلام والمسلمین محمد حسون: صراحت علامه خسروشاهی در بیان آرا و دفاع از آن ستودنی بود
حجت الاسلام دکتر بی آزار شیرازی: مرحوم خسروشاهی حوزه را با افکار اهل سنت آشنا کرد
آیت الله مبلغی : راه حل های آیت الله خسروشاهی گرد کهنگی نداشت
دکتر صباح زنگنه:مرحوم خسروشاهی زندگی خود را وقف مبارزه با خرافات و انحرافات در جهان اسلام کرد
صفحه 1 از 3