نتایج کلمه کلیدی

سید علی العلاق: تلاش بی وقفه در مسیر ایجاد وحدت و یکپارچگی میان عناصر جهان اسلام
دکتر کمال الهلباوی: سید، مردی به پهنای اقیانوس
معاون مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی: آیت الله خسروشاهی مرد میدان تقریب
به قلم حجت الاسلام والمسلمین محسن قمی: استادخسروشاهی(ره) مرد تبلیغ، تبیین و تقریب
صفحه 1 از 1