نتایج کلمه کلیدی

وبینار بزرگداشت استاد خسروشاهی با حضور جمعی از علما و نخبگان جهان اسلام
جهان اسلام به اندیشمندانی مانند استاد خسروشاهی نیاز دارد
شرایط آشفته جهان اسلام و دفاع از مسائل حساس آن، دغدغه همیشگی استاد خسروشاهی بود
استاد خسروشاهی پیشگام مجاهدت در عرصه های فرهنگ، تقریب و انقلاب اسلامی بود
مرحوم خسروشاهی تا پایان عمر در راه حق ثابت قدم ماند
مرحوم استاد خسروشاهی در مسیر ایجاد وحدت و یکپارچگی میان عناصر جهان اسلام بی وقفه تلاش و مجاهدت کرد
استاد خسروشاهی آثار ارزشمندی برای نسل های بعدی برجای گذاشت
استاد خسروشاهی همواره سعی در کاشتن بذر امید و ایجاد اگاهی و ابتکار و روشن فکری در میان مردم بود
گفتمان استاد خسروشاهی، گفتمانی فرامذهبی و فرا فرقه ای بود
استاد خسروشاهی دانشمندی مجاهد و مدافع اسلام در سراسر جهان بود
صفحه 1 از 3