نتایج کلمه کلیدی

گنجینه ای از اندیشه و ارزش های اصیل در راستای گفتگوی تمدن ها و ادیان و تقریب مذاهب اسلامی؛ میراث ماندگار استاد خسروشاهی
مرحوم استاد خسروشاهی به دنبال تحقق امت واحده اسلامی بود
مرحوم استاد خسروشاهی در خدمات و تلاش های تقریبی خود صادق بود
خسروشاهی به دلیل وسعت اندیشه و تبحر در علوم و مسائل مختلف، به اقیانوسی عظیم شبیه است
استاد خسروشاهی زندگی خویش را وقف دستیابی به اهداف متعالی کرد
جهان اسلام به اندیشمندانی مانند استاد خسروشاهی نیاز دارد
آیت الله قام مقامی: مرحوم خسروشاهی دنبال فهم آسمانی از قرآن کریم بود
حجت الاسلام والمسلمین محمد حسون: صراحت علامه خسروشاهی در بیان آرا و دفاع از آن ستودنی بود
حجت الاسلام دکتر بی آزار شیرازی: مرحوم خسروشاهی حوزه را با افکار اهل سنت آشنا کرد
آیت الله مبلغی : راه حل های آیت الله خسروشاهی گرد کهنگی نداشت
صفحه 3 از 4