نتایج کلمه کلیدی

آیت الله رمضانی: مرحوم خسروشاهی از شخصیت های نادر حوزه علمیه بود
خانم دکتر پارسا : مهم ترین آرمان مرحوم استاد سید هادی خسروشاهی بازگشت به دوران طلایی عظمت اسلام بود
دکتر رضا مختاری: ذره ای تکبر و تفرعن، نه علمی و نه عملی، در وجود مرحوم استاد خسروشاهی نبود
استاد مهدوی راد: هیچ کسی به اندازه آقای خسروشاهی برای شناساندن اهل بیت در مصر تلاش نکرده است
صفحه 1 از 1