( 4.7 امتیاز از 37 )

مورخان ، هنرمندان و باستان شناسان بر این امر تأكید دارند كه ستاره داوود یك افسانه دروغ صهیونیستی است و در اصل یك شكل مورد استفاده عربی بوده است كه توسط یهودیان به سرقت رفته است .
نویسنده: استاد سید هادی خسروشاهی

مورخان ، هنرمندان و باستان شناسان بر این امر تأكید دارند كه ستاره داوود یك افسانه دروغ صهیونیستی است و در اصل یك شكل مورد استفاده عربی بوده است كه توسط یهودیان به سرقت رفته است. همه حقایق تاریخی مویداین امر است كه اسراییل ، دولتی بدون اصل و تاریخ و یك نبات شیطانی است كه توسط استعمار در قلب امت اسلامی كاشته شده است و هیچ باكی از واژگونی حقایق و خلق افسانه ها و خرافات در مورد ریشه و تاریخش نداردو این مسیر، تمدن و فرهنگ دیگر امت ها را به خودش نسبت می دهد، حتی مدعی شده است كه تمدن قدیم مصری دارای اصل یهودی است و آنان كه اهرم را بنا نهادند، عبرانیون بوده اند.

در همین زمینه ، این كیان یكی از عناصر هنر اسلامی را كه بر اشكال هندسی متكی است ، به عنوان یكی از سمبل هایش برگزیده و مشكل مهمتر این است كه ما از سمبل هایمان دست كشیده ایم و نسبت به استفاده از آنها حساسیت داریم و نگرانی از این است كه روزی بیاید كه ما از تمامی تاریخمان به حجت این كه یهودیان در مورد آنها اسطوره و افسانه می سازند، دست بكشیم .

در زمینه ستاره شش گوشه كه اسراییلی ها آن را به عنوان ستاره داوود و سمبل خویش برگزیده اند دكتر محمد ابوغدیر استاد و رییس بخش زبان عربی در دانشكده علوم انسانی الازهر تأكید دارد این ستاره شش گوش دارای اصلی عربی است و یا بوسین ها كه جزیی از كنعانی های عرب بودند و شهر قدس را ایجاد كردند و دولتی تشكیل دادند، این ستاره را به عنوان شعار و سمبل خود انتخاب كردند.

وی می افزاید بعد از خروج یهود از مصر، آنها به طرف كنعان رفتند، ولی داخل آن نشدند و به صورت مجموعه هایی از قبایل و عشایر در اطراف منطقه پخش شدند و با كنعانیان از در حیله و نیرنگ و از راه تجارت و خویشاوندی وارد شدند تا توانستند بر شهر كنعان و این رمز و نشانه دست پیدا كنند و از آن تاریخ این ستاره به عنوان اسطوره ای در تفكر یهود در آمد و به انگشتر سلیمان ارتباط داده شد و در تمامی جوامع یهودی در سراسرجهان منتشر شد و به هنرها و فنون مختلف وارد شد و در تفكر صهیونیستی این دلالت حاصل شد كه این ستاره جزیی از تاریخ و اسطوره یهود است ،چرا كه اسراییل دولتی است كه بر اساس اساطیر زندگی می كند و تمامی تلاش خود را در این زمینه یعنی ارتباط مردم و ملت با مجموعه ای ازافسانه ها به كار می گیرد. دكتر صلاح بهنسی استاد باستان شناسی اسلامی دردانشگاه های قاهره و یمن در این مورد می گوید: ستاره چه پنج ضلعی ، چه شش و چه هشت ضلعی یكی از شكل هایی است كه هنرمند به منظور دوری از به تصویر كشیدن موجودات زنده ، از آن بهره می برد و لذا ما استفاده فراوانی از این نوع اشكال هندسی و نباتی را در معماری به ویژه در مساجد وساختمان های اسلامی شاهد هستیم و دولت صهیونیستی یك دولت تازه تأسیس است و تاریخ یا تمدنی ندارد كه هنر یا معارفی از آن ناشی شود.

وی می افزاید: هنر اسلامی دارای خصایص معینی است كه از جمله اهم آنهابی علاقگی به خالی بودن صحنه و سعی در پر كردن جاهای خالی هنر بانقاشی است و از اشكال پركردن این جاهای خالی ، ستاره است كه به هنرمنداین امكان را می دهد، البته در این زمینه از اشكال دیگر هم استفاده می شود وبستگی به ذوق صاحب هنر دارد و ستاره هیچ ربطی به شرایط سیاسی خاص ندارد.

دكتر انور ابراهیم رییس اداره مركزی توافقات و برنامه های فرهنگی وزارت فرهنگ مصر در این زمینه می گوید: ستاره ششی ضلعی مثل هر شكل هندسی دیگر است كه هنرمندان مسلمان از آن بهره می جستند و از قدیم دربرخی فرهنگ ها مثل فرهنگ فارسی ستاره « شعرای یمانی » وجود داشت كه یك ستاره درخشان در آسمان صاف است و این امر به ما منقل شد وهنرمندان در اشكال مختلف و در كشورهای مختلف به خصوص در مغرب از آن استفاده می كردند. وی می گوید: دراذهان مردم تداعی هایی در موردارتباط اشكال هندسی با امور سیاسی وجود دارد و مردم در مقابل برخی سمبل ها خیلی سریع حساسیت نشان می دهند، مثل ستاره كه رمز یهود شده یا هرم كه رمز و سمبل جمعیت های ماسونی شده است ، ولی این دلیل نمی شود ما هرم را حذف كنیم ، چون ماسونی ها از آن استفاده می كنند و بااین كه در برخی مقادیر فرعونی قدیم ما چیزهایی شبیه صلیب شكسته مشاهده می كنیم ، ولی آن هیچ ربطی با برداشت های غرب از صلیب شكست ندارد.

دكتر احمد الزیات استاد آثار باستانی اسلامی در دانشكده ادبیات طنطامی گوید: یك هنرمند مسلمان اشكال مختلف هندسی را چه به صورت دومثلث متقاطع یا ستاره شش ضلعی و یا شكلی كه به عنوان قوس پنج سرمعروف است و در عصر فاطمی ها از آن استفاده می شد، در كارهایش مورداستفاده قرار می دهد كه جزیی از آن چیزی است كه به نام نقاشی بشقاب ستاره ای معروف است و شكل دایره ای است كه درون آن دانه هایی به شكل بادام وجود دارد و در داخل آن شكلی شبیه ستاره چند ضلعی كه بر حسب اندازه و اضلاع ، تعداد اضلاع این ستاره از پنج تا نه تفاوت می كرد و لذا این گونه طرح های مهندسی اسلامی است كه در معماری ها و آثار باقی مانده ازآن زمان مثل محراب چوبی سیده رقیه در موزه اسلامی قاهره وجود دارد.

وی افزود: حتی تا الان نیز بسیاری از طرح هایی كه در معماری ما استفاده می شود ستاره است كه در اصل از دو مربع متقاطع است كه یك ستاره هشت ضلعی را تشكیل می دهد و یا دو مثلث متقاطع كه شكل یك ستاره شش ضلعی را ایجاد می كند كه اگر كوچك شود شكل پولك ماهی را پیدا می كندو این امر از سال های متمادی پیش در هنر اسلامی به كار می رفته و ما ترسی نداریم كه چون در پرچم اسراییل وجود دارد، آن را به كار نگیریم .

به مطلب امتیاز دهید :
( 4.7 امتیاز از 37 )
تعداد نظرات : 0 نظر

ارسال نظر

Change the CAPTCHA code
قوانین ارسال نظر