Rated 5.00/5 based on 1 readers reviews
به مطلب امتیاز دهید :
( 0. امتیاز از 0 )

ناشر : موسسه بوستان کتاب
نویسنده : علامه سید محمدحسین طباطبایی
گردآورنده : سیدهادی خسروشاهی
جلد اول و دوم‏ بررسى‏هاى اسلامى‏ شامل مجموعه كامل مقاله‏ها، پرسش‏ها و پاسخ‏ها، از استاد علامه سيد محمد حسين طباطبائى قدس سره قبلًا در اختيار علاقه‏مندان آثار پربهاى استاد قرار گرفته است و اينك مجموعه‏اى از رسائل استاد علامه، تقديم مى‏شود.


فهرست مطالب
مقدمه

۱. رساله ای در اثبات واجب الوجود
فصل اول: در اثبات واجب الوجود لذاته عز اسمه
فصل دوم: واجب الوجود بالذات غیر محدود الذات است
فصل سوم: واجب الوجود بالذات واحد است به وحدت حقه
فصل چهارم: واجب الوجود لذاته جامع همه کمال وجودی است

۲. رساله ای درباره توحید
سخن مترجم
اهمیت اصل توحید و جایگاه آن در تفکر اسلامی
سخنی پیرامون رساله حاضر
رساله ای درباره توحید
فصل ۱
فصل ۲
فصل ۳
فصل ۴
فصل ۵
مقاله الحاقی
فصل ۱
فصل ۲
فصل ۳

۳. رساله خلق جدید پایان ناپذیر
پیشگفتار
مقاله در قوه و فعل
فصل اول
فصل دوم
فصل سوم
فصل چهارم
فصل پنجم
فصل ششم
فصل هفتم
فصل هشتم
فصل نهم
فصل دهم

۴. رساله ای درباره وحی
وحی یا شعور مرمزو
۱. دستگاه آفرینش، انواع را به سوی کمال می کشد
۲. انسان به وسیله استخدام دیگران مدنیت را به وجود می آورد
۳. اجتماع تعاونی انسان
۴. بروز اختلاف افراد
۵. چاره اختلاف
۶. دین از وحی آسمانی سرچشمه می گیرد نه از عقل و خرد
اشکال
جواب
اشکال
جواب
۷. سخنان انبیا نظریه وحی را تأیید می کند
اشکال 
جواب
۸. وحی و نبوت موهبتی است خدایی، نه امری اکتسابی
۹. انبیا معصوم هستند
اشکال
جواب 
10. نظریاتی چند
اشکال
جواب
11. شعور وحی و شعور فکری (خرد) تا چه حد می توانند توافق داشته باشند؟
12. وسعت سازمان نبوت
توضیحات مربوط به رساله وحی

۵. علی و فلسفه الهی
فلسفه چیست؟
فلسفه الهی کدام است؟
دین و فلسفه
فلسفه الهی اسلام یا کمال فلسفه
نگاهی گذرا به زندگی نخستین پیشوا
مقایسه ای کوتاه بین سخنان امیرمومنان و دیگران
نمونه هایی ا زسخنان امیرمومنان پیرامون فلسفه الهی
یادآوری: 
۱ـ روش تحقیق علمی و راه رسیدن به حقیقت
۲ـ مراحل پنج گانه شناخت خدا
۳ـ تحقیق معنای توحید
۴ـ یک سلسله مسائل مشکل فلسفی در سخنان امیرمومنان
۵ـ علم خدا به موجودات جهان و علم دیگران به او
۶ـ صفات بلند پایه حق تعالی
۷ـ توضیحی در مورد صفات ثبوتی و سلبی
۸ـ رویت خداوند
۹ـ توضیح ئاره ای از حقایق
10ـ آفرینش جهان
11ـ پیرامون جهان بالا
12ـ سرنوشت
توضیحی در معنای تقدیر
پایان
منابع

۶. رساله ای درباره اعجاز و معجزه
اعجاز و معجزه چیست؟
اشکال و جواب
اشکال و جواب
اشکال و جواب دیگر
نمایه
اعلام
کتاب ها
مکان ها


مجموعه رسائل جلد (1)
مقدمه

جلد اول و دوم بررسى هاى اسلامى شامل مجموعه كامل مقاله ها، پرسش ها و پاسخ ها، از استاد علامه سيد محمد حسين طباطبائى قدس سره قبلًا در اختيار علاقه مندان آثار پربهاى استاد قرار گرفته است و اينك مجموعه اى از رسائل استاد علامه، تقديم مى شود. جلد اول و دوم اين مجموعه شامل رساله هاى زير است:
1. رساله اثبات واجب الوجود؛
2. رساله اى درباره توحيد؛
3. خلق جديد پايان ناپذير؛
4. رساله اى درباره وحى؛
5. رساله على و فلسفه الهى؛
6. رساله اى درباره اعجاز و معجزه؛
7. رسالة الولاية (ولايت نامه)؛
8. رساله اى در علم؛
9. رساله برهان؛
10. رساله اى در علم امام.

بعضى از اين رسائل را مرحوم علامه طباطبائى خود به فارسى نوشته اند مانند:
«رساله وحى»- وحى يا شعور مرموز- و «رساله اعجاز و معجزه» و بقيه را كه به زبان عربى تأليف شده، اساتيد محترمى در تهران و تبريز و حوزه علميه قم به فارسى ترجمه كرده اند كه در مقدمه يا مؤخره هر رساله، نام آن بزرگواران را آورده ايم.

البته اين مجموعه رساله ها، شامل همه رسائل استاد علامه طباطبائى نيست، بلكه بعضى ديگر از رسائل ايشان يا اصولًا تا كنون چاپ نشده- و هنوز مخطوط است- و يا فقط به عربى و در ضمن يادنامه ها انتشار يافته است كه از آن جمله است: «رساله در اعتباريات»، «رساله در نبوت» و ... مى باشد، كه در مقدمه جلد اول «بررسى هاى اسلامى»- مجموعه مقالات- فهرست نام آنها ذكر شده است و اميدواريم بالاخره براى استفاده عموم، مجموعه آنها نيز به فارسى ترجمه و منتشر گردد.

ياد آورى اين نكته بى تناسب نيست كه به هنگام تنظيم «مجموعه رسائل» و مجموعه «بررسى هاى اسلامى» كه در چهار جلد و در چند صد صفحه در اختيار علاقه مندان قرار گرفته است، اوقات زيادى از مرحوم استاد بزرگوار را براى اصلاح و تكميل مطالب گرفتيم و در واقع اين تشويق عملى استاد و تلاش پى گير تلميذ كوچك ايشان، مجموعه اى را آماده ساخت كه اگر به موقع اقدام نمى شد شايد بخش عمده اين مباحث و مقالات، امروز در اختيار عموم قرار نداشت.

از يكايك اساتيد عظام و دوستان محترم كه ترجمه ها و يا توضيحات مفيد آنها را در اين مجموعه آورده ايم، سپاس گزارم و اميدوارم كه دعاى خير استاد كه در زمان حيات بدرقه راه آنان بود، هم چنان استمرار يابد! واللَّه من وراء القصد.

سيد هادى خسروشاهى
تهران- مهرماه 1386

 

مشخصات کتاب

  • مجموعه رسائل اثبات واجب الوجود، توحید، خلق جدید پایان ناپذیر، وحی، علی و فلسفه الهی، اعجاز و معجزه جلد اول
  • موسسه بوستان کتاب
  • علامه سید محمدحسین طباطبایی
  • سیدهادی خسروشاهی
  • فارسی
  • چاپ شده
  • ISBN 978- 964- 09- 0065-9
  • نوبت چهارم
  • 1396