Rated 5.00/5 based on 1 readers reviews
به مطلب امتیاز دهید :
( 0. امتیاز از 0 )

ناشر : کلبه شروق
نویسنده : پرفسور خورشید احمد
گردآورنده : سید هادی خسروشاهی
مترجم : سید غلامرضا سعیدی
قرن هفتم مسیحی شاهد بزرگ ترین معجزه تاریخی یعنی طلوع اسلام گردیده زیرا مردی ملکوتی - با امتیازات فوق تصور و بیان بشری - با سابقه درخشان از لحاظ کردار و رفتار با لقب «امین» از کوه حرا فرود آمد و به فرمان: فیاقرا باسم ربک الذی خلق )......... به مأموریت یافت تا بشر رنجیده را از چنگال عفریت جهل و زور نجات دهد و

فهرست عناوین

۱۵. اسلام و غرب

مقدمه مترجم 

پیشگفتار 

مقدمه مؤلف

ضرورت زمان

افکاری درباره عدم رضایت فعلی

( الف) امپریالیزمیا استعمار

(ب) استثمار اقتصادی

(ج) تعلیم و تربیت غربی

( و) سیطره و تسلط فرهنگی

(ه) تحمیل مسیحیت

(و) حمله بر اسلام 

نظر خاورشناسان درباره اسلام 

(الف) عدم ارزیابی صحیح دین اسلام 

(ب) بغض و عداوت و رقابت 

(ج) بحث درباره قرآن

(د) تحریف و سوء تعبیر و اطلاعات غلط

(هـ) خط تازه حمله و هجوم 

(و) لیبرالیزم در برابر تجدد

آخرین سخن

اسلام در برابر مسیحیت 

تحریف تاریخ اسلام 

قلب و تحریف

رام کردن یهود

بی اعتنائی کلی 

مردم مغرور و متکبر!

نگهبانان اماکن مقدسه

غرور ملی

شکستن غل و زنجیر

بدون امتیاز

امر خدا

تلاش در راه تحریک یهود بر ضد مسلمانان

۱۶. نقش اسلام در برابر غرب

پیشگفتار مترجم 

تجدید حیات اسلام 

چگونه به اسلام علاقه مند شدم؟

منابع فلسفی ماتریالیسم (ما دیگری) غرب 

انتقادی از کتاب «اسلام در تاریخ جدید»

تفسیرهائی بر «دعوت مناره» به قلم: دکتر کنیت گراگ 

فعالیت مبلغان مسیحی در افریقا جلوی پیشرفت اسلام را نمی گیرد

دشمن داخلی 

رد فلسفه ضیاء گوکالپ

رد فلسفه دکتر طه حسین 

بحثی راجع به: «از اینجا شروع می کنیم 

مصر در جستجوی امتی سیاسی - به قلم لاند او صفران»

اسلام و متجددین

علامه محمد اقبال ( شهیر شرق)

شاعر شرق

بحثی از عدالت اجتماعی (سید قطب)

چرا اسلام تصویر را تحریم می کند! 

معنی تكبیر 

اسلام و نسل جدید 

پیامی به جوانان مسلمان 

ای کاش می دانستند که چقدر در اشتباهند

آیا اسلام می تواند با روح قرن بیستم سازش کند؟ 

آیا غربی شدن غیر قابل احتراز است!

۱۷. انگیزیسیون یا تفتیش عقاید 

مقدمه ناشر

انگیزسیون یا تفتیش عقاید 

 معصوم سوم: 

پیدایش مانوها 

کلیسا در مسیر سیل انتقاد 

 نقشه های کلیسا

جلادی ارباب کلیسا

زندان های کلیسایا جهنم دنیا

جنایات باور نکردنی کلیسا 

آژان پرووکاتوریا جاسوسان کلیسا

گداهای رهبانیتیا افسران کلیسا 

یک راه صحیح

۱۸. سقوط تمدن غرب و کشف قرآن 

رابطه من با قرآن

مقدمه مترجم 

چگونه قرآن را کشف کردم، و ارتباط آن با زندگی من

 ٢. تشکیل خانواده در اسلام 

زندگی خانوادگی 

 ٣. سقوط تمدن غرب

۴. آیا تمدن غرب جهانی است؟

۵. وضع زنان مسلمان در مواجهه با نهضت تساوی زن و مرد

 وضع زنان مسلمان در مواجهه با نهضت تساوی زن و مرد

۱۹. سکولاریزم غربی 

مقدمه مترجم

انسان و جهان

نتیجه 

مؤخره مترجم 

هدفهای تعلیم و تربیت 

ضرورت یکپارچگی علم

پایه گذاری بنای اخلاق

زنده بودن و زنده ماندن

تعلیم و تربیت و فرهنگ

تعلیم و تربیت آزاد! شکست خورده است 

مقصود از تحصیل

۲۰. ماتریالیزم و اخلاق

مقدمه 

حیات اجتماعی و حقوقی

فهارس 

فهرست اشخاص 

فهرست اماكن 

فهرست کتب 

مجموعه آثار

اسلام و غرب

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه مترجم

قرن هفتم مسیحی شاهد بزرگ ترین معجزه تاریخی یعنی طلوع اسلام گردیده زیرا مردی ملکوتی - با امتیازات فوق تصور و بیان بشری - با سابقه درخشان از لحاظ کردار و رفتار با لقب «امین» از کوه حرا فرود آمد و به فرمان: فیاقرا باسم ربک الذی خلق )......... به مأموریت یافت تا بشر رنجیده را از چنگال عفریت جهل و زور نجات دهد و انسانیت تازه ای بسازد و شرافت و کرامتی را که آفریننده کاینات به او بخشیده و قدرت های شیطانی این امتیازات را از او ربوده بودند، باز ستاند و غل و زنجیرهایی را که کیش های ساختگی بر دست و پای او بسته بودند درهم شکند و نعمت آزادی را در میان مردم پخش کند.

گروهی مغرور جهل و خودپرستی، رهبری او را بر خودگران دانسته و می گفتند:

آیا مرد بی سوادی که دوران کودکی را با شبانی و دوران جوانی را با کسب و کار بازرگانی گذرانده و ... شایستگی آن را دارد که رهنما و متبوع ما باشد»؟

دسته ای گمراه که احکام و فرامین الهی را به میل خود تحریف کرده و چهره تابناک پیغمبران عظیم الشان را مه آلود ساخته و به بهانه رهبری و رهنمایی بر مردم بدبخت فرمانروایی می کردند و می گفتند :

١. بخوان به نام پروردگارت که آفرید...

چگونه ممکن است مردی درس نخوانده و صحرانورد بتواند بر ما که پیشوایان بشریم قیادت کند؛ و این همه امتیازاتی را که قرن ها است تحصیل کرده ایم از دست بدهیم ووو؟

عده دیگری که مقام فرعونیت را احراز کرده و حکومت بلاقید و شرط را حق مسلم خود می انگاشتند می گفتند:

چگونه ممکن است که ما با این همه امتیازات اجازه دهیم چنان مردمی همه اختیارات را از ما سلب کند و مردم را در صف واحد برادر و برابر قرار دهد!»

ولی از آنجایی که اراده قاطع الهی به حکم وترید أن تتم على الذین استضعفوا فی الأرض ونجعلهم أمة ونجعلهم الوارثین (1)

بر آن قرار گرفته بود که بینوایان وگمنامان، آقا و پیشوای بشر بشوند؛ این امری که در اذهان مردم آن عصر و زمان محال می نمود؛ عملی شد و در ظرف کمتر از یک قرن حکومت و فرمانروایی قسمت اعظم سه قاره معروف آن عصر به دست مسلمانان افتاد! و ناتوانان آقا و فرمانروا شدند!

عرب جاهل مغرور نادان در سایه این هدایت و ارشاد معلم و فرمانروای جهان گردید و مشعل هدایت بشر را در دست گرفت و به حکم تعلیمات قرآن کریم پایه گذار تمام علوم و معارف بشری گردید و از آن پس مغزهای متفکر ملت های جهان در سایه هدایت قرآن کریم به کار افتاد و انسانیت تازه ای به وجود آمد.

دستگاه مسیحیت که آلوده به افسانه ها و اساطیریونانی و مصری و رومی شده بود به مقاومت برخاست و جنگهای خونین متعددی برای بقای دستگاه ساختگی مسیحیت به راه انداخت، تا این که منتهی به جنگ های دویست سالۂ صلیبی گردید؛ و چون از آن طریق طرفی نبست ، به وسیله مبشرین و مبلغین گمراه دست به

!. ارادة ما چنین قرار گرفته است که بر کسانی که روی زمین ضعیف و ناتوان شده اند منت بگذاریم و آنها را وارث قدرت خود و پیشوای بشر قرار دهیم.

مقدمه مترجم

کار تخریب اسلام و مسلمانان گردید و چون پس از تجربیات زیاد از این طریق نیز به هدف نرسید از قرن هیجدهم مسیحی مردان دانشمندی با مرام و عقیده کشیشی ولی در لباس تحقیق علمی و مطالعه در تاریخ و آثار اسلامی با پشتیبانی دستگاه کلیسا و استعمار دست به کار تحقیق و تدقیق علمی و طبع کتاب های متعدد بر آمدند تا از این راه اسلام و مسلمانان را تضعیف، نمایند و برده و بنده سازند؛ و چه بسا که در این راه موفقیت حاصل کرده و جوانان مسلمان را متزلزل و یا منحرف ساختند و کار به جایی کشید که در این اواخر تحقیقات گمراه کننده آنها در نظر بعضی از جوانان تحصیل کرده مسلمان که از معارف و فرهنگ اسلام بی بهره یا کم بهره بودند؛ حجت و سند انگاشته می شد. گو این که در میان محققین غرب افراد معاد ودی خوش نیت و بی تعصب پیدا شدند که به مبادی اسلام با نظر احترام می نگریستند ولی در اقلیت بودند.

سال های اخیر که به حسب ظاهر قدرت استعمار سپری شد؛ پدران روحانی مسیحی با بودجه های سنگین دست به کار تبلیغ شده و در بسیاری از کشورهای شرق به نشر افسانه ها و اساطیر دست یازیده و موجبات نگرانی مسلمانان را فراهم ساختند.

با توجه به این مسابقه بسیاری از اشخاص یصیر به مؤسسه نوبنیاد دار التبلیغ اسلامی مراجعه و اعلام خطر نمودند - بدین جهت دایره انتشارات دار التبلیغ برای جوابگویی به این احتیاج نشریات مختصری را بلاعوض در اختیار عامه قرار داد و به مجامع دانشجویان اسلامی کشورهای بیگانه نیز ارسال داشت و اینک در تعقیب همان منظور ترجمه رساله ای را که آقای خورشید احمد پاکستانی استاد دانشگاه لاهور در همین زمینه نگاشته به ضمیمه دو مقاله دیگر به صورت کتابی تهیه کرده و به نازل ترین قیمتی در دسترس مطالعه علاقه مندان می گذارد و تقاضا دارد

خوانندگان گرامی با نظر دقیق آن را مطالعه نموده و اگر احیانا اشتباهی در آن ملاحظه کردند ما را آگاه نمایند.

در این موضوع باز هم نشریاتی خواهیم داشت و به تدریج آن را در معرض مطالعه علاقه مندان قرار خواهیم داد.

از خدای متعال توفیق می طلبیم تا ما را از خطا مصون نگاه داشته و به مبشرین و پدران روحانی مسیحی نیز انصافی مکرمت کند تا به جای گمراه کردن جوانان مسلمان با بودائیان و گاو پرستان و ماده پر ستان مبارزه کنند و این قدر نیرو و پول را در راه گمراه کردن خداپرستان بیهوده مصرف نکنند.

۱۳۴۷ ش - قم سید غلامرضا سعیدی

پیشگفتار

رساله حاضر که به قلم آقای خورشید احمد نگاشته شده، به طرز مؤثری می تواند جوابگوی احتیاج روز باشد. مقتضیات عصر و زمان ما حکم می کند که به منظور ایجاد صلح و دوستی بین المللی، و برقراری ارتباط متقابل میان ملت های مختلف پایه درستی بنا کنیم. از جمله اقداماتی که در این زمینه ضرورت دارد، یکی این موضوع است که برای ایجاد ارتباط مردم اروپا و آمریکا با محیط برادری اسلام، با کمال حسن نیت و نشاط خاطر بکوشیم، و این منظور بسیار مهم را اجراء کنیم.

جای بسی خوشوقتی است که چه در غرب و چه در شرق ( جهان اسلام) یک عده افراد بید اری هستند که با کمال اخلاص و صمیمیت به این ضرورت توجه دارند و همین تشخیص است که موجب تلاش های امید بخشی شده، و گام های ارزنده ای را برای انجام چنین منظوری بر می دارند.

اسلام و غرب در حال حاضر چنین نیازی به یکدیگر دارند؛ و باید با حسن نیت اقدام کرد؛ ولی مادامی که موانع حقیقی و ساده هایی که در این راه به وجود آمده از سر راه برداشته نشود، حسن نیت به تنهایی کافی نیست.|

در این رساله کوشش شده است که این موانع نشان داده شود تا از بین برود، و ضرورت تشخیص آن نیز تشریح گردیده است.

من امید وارم که روشنفکران و محققان غرب با همین روح کو شش کنند، و به محتویات این رساله با دقت و متانت توجه کنند.

این معنی بسی ارزنده و شایان توجه است که مسلمانان از همان آغاز طلوع اسلام دست دوستی به طرف مسیحیان و یهود دراز کرده اند، و این دست قرنها همین طور دراز مانده است!

مسلمانان همان طور که به رسالت پیغمبر خودا معتقدند، به موسی و هارون و همه پیغمبران بنی اسرائیل و به مسیح و یونس نیز عقیده دارند، و آنها را پیامبر حق می دانند. مسلمانان تورات و زبور و انجیل را کتاب خدا می دانند؛ و این معنی که به موازات ایمان و اعتقاد به قرآن کریم، به همه کتاب هایی که به صورت وحی نازل شده معتقد باشند، جزء ارکان عقیده آنها است.

مسلمانان به حضرت مریم ائی احترام می کنند، و او را مانند امهات المؤمنین (1) یعنی زنان پیغمبر محترم می شمارند، و حتی حاضر نیستند به کسانی که یهود و مسیحیان محترم می شمارند کوچکترین اهانتی بشود، و این شخصیت ها در نظر مسلمانان همان احترامی را دارند که یهود و مسیحیان قائلند، ولی وضع یهود و مسیحیان در این باره از هر جهت معکوس است، زیرا نه فقط به پیغمبر اسلام و خاندان و اصحاب آن حضرت احترام نمی گذارند، بلکه به حقیقت و درستی و پاکی و شخصیت و اخلاق و صلاحیت شان اهانت می کنند! و دیرزمانی است که از این رهگذر با احساسات مسلمانان بازی کرده و می کنند! و این اعتراضات و اهانت ها به شكل رشته بی پایانی در آمده است؟

بدین جهت، این جنگی است یک طرفه؛ و متجاوز باید به این جنگ پایان دهد. برای ارزیابی و تشخیص صحیح این نکته که

مادامی که این جنگ یک طرفه ادامه داشته باشد؛ حتی تصور دورنمایی برای ابراز حسن نیت حقیقی و دوستی بین طرفین امکان ندارد، معلومات عمیق روان شناسی لازم نیست.

تذکر این نکته لازم است که: علت رنجش و اندوه و گله مسلمانان فقط این معنی مادران مؤمنان

 

پیشگفتار

نیست، بلکه مسلمانان از این که می بینند نظر عمومی و کلی مردم غرب در سراسر دوران تاریخ نسبت به مذهب و فرهنگ اسلام نه فقط حاکی از بی مهری بلکه به طور کلی خصمانه بوده؛ رنج می برند.

غربی ها غالبا پا را از حدود انتقاد علمی فراتر گذاشته و سعی داشته اند چهره مسلمانان را به رنگ سیاهی تصویر کنند؛ و اظهاراتی کرده اند که اگر بخواهیم آنها را به لطیف ترین تعبیر کنیم، خواهیم گفت:

از مدارا و انصاف به دور بوده و تعصب به کار برده اند» غربی ها عمده و از روی قصد ما را بد معرفی کرده اند، و از نسبت دادن چیزهایی که سراسر دروغ و جعلی و ساختگی است خودداری نکرده اند!

برای اثبات این ادعا شواهد بی شماری می توان نقل کرد، که مقداری از آن را در همین رساله خواهید خواند.

هر وقت در مذهب و فرهنگ یا در زندگی قهرمانان و رهبران مذهبی ما، به نکته ای برخورده اند که قابل تفسیر به دو معنی باشد، روش معمولی نویسندگان

غربی حکم می کند که تمام نیروهای ذهنی خود را به کار برند، تا معنی بدتری را از آن استنباط کنند؛ و صورت زشت تری را به آن بدهند، و تاریک ترین منظره ای را که در قدرتشان هست تصویر کنند اگر این که این تعبیر بسیار بعید و دور از ذهن باشد؟ ناگفته پیدا است که از این وضع خصومت آمیز پایان ناپذیر، جز این که ایجاد عکس العمل شدید و ناهنجاری بنماید کاری ساخته خواهد شد.

یکی دیگر از مظاهر این دشمنی که مؤلف دانشمند به آن اشاره کرده این است که: هر وقت در جوامع اسلامی برای احیاء و تجدید حیات اسلام اقدام شده و کوششی در این راه به کار رفته؛ با احساس تعجب غرب مواجه شده و با وحشت تمام آن را - علامت خطری - اعلام داشته اند. بر عکس هر وقت در داخل یکی از کشورهای اسلامی طغیان و عصیانی روی داده و کسی بر تعلیمات و ارزش های اسلامی اعتراضی کرده، برای آنها مژده ای بوده و آن را به بهترین وضعی استقبال کرده اند!(۱)

به نظر غربی ها، محترم ترین اشخاص و شایسته ترین افرادی که در خور تمجید و تجلیل و تشویقند، مسلمانانی هستند که فرهنگ غربی را اقتباس نموده و از ارزش های حیاتی غرب ستایش می کنند و سیستم زندگی غرب را می ستایند و از غرب تقلید می کنند، گو این که مسلمانان از چنان عناصر متمرد یا مرتد نفرت داشته باشند؛ ولی کسانی را که - با توجه به ارزش های حقیقی اسلام - در راه اصلاح و بهبود و تجدید حیات اجتماع کار کنند؛ به طرز بی نظیری محکوم می کنند؟

این عمل نیزیکی دیگر از مظاهر آشکار نفرت و انزجار آنها از اسلام است، و بدبختانه اکثر غربی ها در این راه تا جایی می روند که حتی «استاندارد»یعنی مقیاس و میزان ارزش های خودشان را نیز نادیده می گیرند. به این معنی که:

اگر فی المثل در یکی از کشورهای اسلامی فرمانروای متمرد و سرکشی پیدا شد که جنبش تجدد اسلامی را سرکوب کند؛ و کلیه ارزش های دموکراسی و مدارا و سازش و بی تعصبی و متانت و عدالت را زیر پا بگذارد؛ غرب پا جلو می گذارد و با هلهله شادی صرفا برای این که آن شخص این همه کار را صورت داده تا تجدید حیات اسلامی متوقف گردد؛ از او تقدیر و تجلیل به عمل آورده وی را بزرگ می شمارد! و در این زمینه حتی از ترجیح دادن رژیم دیکتاتوری بر دموکراسی خود داری نمی کنند، گو این که این رژیم وسیله کوبیدن ارزش های دموکراسی گردد و دیسپوتیزمیا دیکتاتوری ریشه بدواند!(۲)

تنها انتظار و توقعی که از دوستان غربی خود داریم این است که به خود آیند و به این معنی توجه کنند که تا چه حد این وضع می تواند جائز باشد؟ و چه نتایج مطلوبی می توانند از ایجاد چنین اوضاعی به دست آورند؟

لاهور. سیدابوالاعلی مودودی

1. تقویت و ترویج فرقه ضاله ایران که لایق نام بردن نیست؛ و همچنین تقویت پیروان غلام احمد قادیانی در هندوستان که ادعای مهدویت داشت بهترین شاهد مدعا و مؤید این معنی است. «مترجمة

٢. کودتاهای نیجریه و موارد مشابه آن نمونه هایی از این قبیل است. «مترجم»

 

مشخصات کتاب

 • اسلام و غرب
 • کلبه شروق
 • پرفسور خورشید احمد
 • سید غلامرضا سعیدی
 • سید هادی خسروشاهی
 • فارسی
 • چاپ شده
 • 15000 15000
 • 3- 52- 7255 – 964- 978
 • چاپ قم / نوبت اول
 • 1393