بزرگداشت مقام علمی و فرهنگی استادسیدهادی خسروشاهی توسط انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

استاد خسروشاهی؛ پیشگام تقریب و وحدت جهان اسلام
استاد خسروشاهی؛ معرف مذهب شیعه و مروج وحدت بین کشورهای اسلامی
اشاره کوتاه سید محمود خسروشاهی به فعالیتهای استاد سید هادی خسروشاهی
آیت الله دین پرور و شخصیت آیت الله خسروشاهی: تبیین اصول اسلام در ارتباط با نخبگان جهان اسلام
تجلیل دکتر حسن بلخاری از شخصیت آیت الله خسروشاهی رحمت الله علیه
جایگاه مهم مرحوم خسروشاهی در تقریب بین مذاهب
زندگی نامه و خدمات علمی فرهنگی مرحوم استاد سید هادی خسروشاهی
1 از 1