نتایج کلمه کلیدی

استاد خسروشاهی؛ حلقه وصل نویسندگان و جریانات انقلابی و اسلامگرا
بازدید حجت الاسلام برته از کتابخانه مرکز بررسی های اسلامی
روایت محمدرضا کایینی از آخرین دیدار استاد حکیمی و استاد خسروشاهی
تولید و عرضه رایگان نرم افزار اندرویدی خاطرات استاد سید هادی خسروشاهی
علامه محمدرضا حکیمی به روایت استاد سید هادی خسروشاهی
وبینار بزرگداشت استاد خسروشاهی با حضور جمعی از علما و نخبگان جهان اسلام
استاد خسروشاهی همواره سعی در کاشتن بذر امید و ایجاد اگاهی و ابتکار و روشن فکری در میان مردم بود
گفتمان استاد خسروشاهی، گفتمانی فرامذهبی و فرا فرقه ای بود
استاد خسروشاهی دانشمندی مجاهد و مدافع اسلام در سراسر جهان بود