Rated 5.00/5 based on 1 readers reviews
به مطلب امتیاز دهید :
( 0. امتیاز از 0 )

ناشر : مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
نویسنده : راشد غنوشی
مترجم : سید هادی خسروشاهی
آنچه كه در این بخش از كتاب می ‏خوانید، مجموعه چند بحثى است كه در سال ‏هاى پیشین و به مناسبت‏ هاى مختلف، در جریده شریفه «اطلاعات» منتشر شده است و اكنون به مناسبت حوادث اخیر كشور اسلامى‏ تونس‏ و سالگرد پیروزى انقلاب اسلامى ایران، بى مناسبت نیست كه مجموعه آن بحث ‏ها، به ‏شكل كتابى مستقل در اختیار علاقه مندان قرار گیرد.

فهرست مطالب
درباره كتاب و مؤلف
یادداشتى بر چاپ جدید
درباره كتاب و مؤلف
مسئله تجدید حیات اسلام
بخش اول:
امام خمینى و تجدید حیات اسلام
ضرورت تجدید
نقاط مشترك عمده در حركت هاى اسلامى
سازماندهى و تشكیلات
انقلاب اسلامى ایران پیشتاز حركت هاى اسلامى
مقدمه
انقلاب اسلامى ایران، پیشتاز حركت هاى اسلامى
بخش دوم:
مسئله فلسطین و ماهیت طرح صهیونیسم
یادداشت
مسأله فلسطین بر سر دو راهى
احساس ملى فلسطینى!
مسأله فلسطین و كار مشترك اعراب!
كنفرانس فاس
آمریكایى ها و مسأله فلسطین
سرنوشت مسأله فلسطین
تجربه هاى مثبت و منفى انقلاب فلسطین
ماهیت طرح صهیونیستى
بعد فلسفى ـ تمدنى رسالت آزادسازى فلسطین
فراز و نشیب هاى جنبش آزادسازى فلسطین
از كجا آغاز كنیم؟
بخش سوم:
مصاحبه ها
مركزیت مسأله فلسطین
تجدید حیات اسلام
تونس و ایران اسلامى                                    

درباره كتاب و مؤلف
یادداشتى بر چاپ جدید     

اشاره:

درباره كتاب و مؤلف

یادداشتى بر چاپ جدید

اشاره:

آنچه كه در این بخش از كتاب می خوانید، مجموعه چند بحثى است كه در سال هاى پیشین و به مناسبت هاى مختلف، در جریده شریفه «اطلاعات» منتشر شده است و اكنون به مناسبت حوادث اخیر كشور اسلامى تونس و سالگرد پیروزى انقلاب اسلامى ایران، بى مناسبت نیست كه مجموعه آن بحث ها، به شكل كتابى مستقل در اختیار علاقه مندان قرار گیرد.

بحث ها كلًا درباره انقلاب اسلامى ایران و رهبرى این حركت است كه از دیدگاه مؤلف، موجب تجدید حیات جهان اسلام در عصر ما گردیده است .

براى این بخش، عنوان یكى از بحث ها: «حركت امام خمینى و تجدید حیات اسلام» انتخاب شده است.

بخش دوم این مجموعه، ترجمه كتاب شیخ راشد الغنوشى - رهبر حركت اسلامى تونس- درباره مسئله فلسطین و طرح امپریالیسم و صهیونیسم است ...و بخش سوم شامل ترجمه چند مصاحبه درباره انقلاب اسلامى و حركت اسلامى تونس مى باشد كه به تناسب موضع اصلى كتاب، درج می گردد.

بهمن ماه 1389

سیدهادى خسروشاهى

قم: مركز بررسی هاى اسلامى

درباره كتاب و مؤلف [1]

ابعاد توطئه!

«شیخ راشدالغنوشى» رهبر حركت اسلامى النهضه «تونس» كه در مراسم دومین سالگرد رحلت امام خمینى قدس سره الشریف شركت داشت و در میزگرد «فلسطین در اندیشه هاى امام خمینى» سخنرانى كرد، دیدگاه خود را درباره امام خمینى و رهبرى نهضت هاى اسلامى، از سالیان پیش، به طور صریح و آشكار نوشته و در مطبوعات اسلامى تونس منتشر ساخته است.

صراحت و بى پروائى شیخ راشدالغنوشى در این زمینه، او را بارها در كشور خویش، به زندان و دادگاه كشانید و سرانجام در دوران حبیب بورقیبه پیر فرتوت استعمار، در یك دادگاه سفارشى، محكوم به اعدام شد.  ولى ژنرال بن على وزیر كشور وى، با كودتائى او را بركنار ساخت و راشد هم از چوبه دار رهائى یافت. اما توطئه بر ضد حركت اسلامى تونس پایان نیافته بود و این بار زیر پوشش دموكراسى و دعوت به آشتى ملى، به ذبح غیر شرعى حركت اسلامى تونس پرداختند و جرم هواداران و رهبران آن، تنها این بود كه حاضر به گذشت از اصول و مبانى عقیدتى خود نبودند.

در هفته هاى اخیر، به اتهام واهى كشف كودتا، صدها نفر از اعضاء و كادرهاى برجسته حركت اسلامى النهضه دستگیر و به شكنجه گاه ها گسیل شده اند و هفته قبل وزیر كشور تونس، آشكارا اعلام كرد كه: «مسلمانان تونس در حركت خود، هنوز از روش انقلاب اسلامى ایران الهام می گیرند» و دین را به مثابه جرمى تلقى كرد كه گویا رهروان آن باید به مسلخ كشانیده شوند.

و به دنبال همین سیاست فاشیستى و ضد مردمى است كه متأسفانه رسماً اعلام شد كه هفته قبل، استاد عبدالروف العریبى از اعضاء شوراى مركزى النهضه، پس از تحمل بیست روز شكنجه ضد انسانى، به دست دژخیمان، در زندان به شهادت رسید و جنازه او تحویل خانواده اش گردید، تا عبرتى براى سایرین گردد!

اوج بی شرمى پس از این جنایت وقتى آشكار شد كه روزنامه الشرق الاوسط- وابسته به آل سعود- مورخ 12 ذوالقعده 1411 ه. چاپ لندن، رسماً در صفحه اول خود نوشت: مقامات دولت تونس از پلیس جنائى بین المللى- انترپول- خواسته اند كه ده نفر از رهبران «حركت اسلامى النهضه» را كه راشدالغنوشى هم جزء آنها است، به اتهام توطئه براى سرنگونى رژیم!، دستگیر و به آن دولت تحویل دهد؟

و این، البته یك سوى قضیه است و در سوى دیگر، طبق اطلاع موثق، توطئه ترور و تصفیه فیزیكى «شیخ راشدالغنوشى» در خارج از كشور، هم اكنون یكى از برنامه هاى جدى امپریالیسم جهانى و مزدوران عرب زبان او تلقى می شود. و تردیدى نیست كه فاشیست هاى جدید، به توطئه هاى خود ادامه خواهند داد ولى در قبال آن، حركت هاى اسلامى، در سراسر دنیا هم به جنبش انقلابى و ضداستكبارى خود تا آخرین نفر، ادامه خواهند داد و علی رغم توطئه هاى خائنانه عرب زبانان، در سركوب جنبش هاى اسلامى و ترور جوانان مسلمان، در روز روشن و در میان مردم و حتى در داخل مساجد، در مصر، فلسطین، تونس و. به نبرد نابرابر خود با دشمن مستكبر و عوامل خارجى آن، ادامه خواهند داد. و به یقین، در این نبرد، پیروزى نهائى از آن بندگان صالح خداوند خواهد بود و دشمنان جز بدنامى و سرافكندگى، در قبال خدا و خلق و تاریخ، بهره دیگرى نخواهند داشت.

براى شناخت بهتر اندیشه هاى راشدالغنوشى ، بحث وى را درباره «حركت امام خمینى» و «تجدید حیات اسلام» سال قبل، در نخستین سالگرد رحلت امام ترجمه كردم كه پس از مقدمه اى كوتاه همراه یكى دو گفتگو با وى، به مناسبت برگزارى «نهمین كنفرانس اندیشه اسلامى» یكجا در اختیار علاقه مندان قرار می دهیم. به امید آنكه مورد قبول حق تعالى قرار گیرد.

15 خرداد 1370

قم: سیدهادى خسروشاهى

 

 

 

[1] . مقدمه چاپ اول كتاب: خرداد 1370.

مشخصات کتاب

 • انقلاب اسلامی و امام خمینی مساله فلسطین و طرح صهیونیسم حاکمیت علما یا روشنفکران
 • مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
 • راشد غنوشی
 • سید هادی خسروشاهی
 • فارسی
 • چاپ شده
 • 10
 • 0029
 • چاپ تهران / نوبت اول
 • 1390 ه. ش‏
 • 0