درباره ملحقات

در فصل پایانی این گفتگو، اشاره‌ای کوتاه و اجمالی به زندگی و عملکرد چهار نفر از علمای شاخص در تبریز در دوران نهضت مشروطیت، بی‌مناسبت نخواهد بود تا نسل جوان و امروزی ایران اسلامی که با نام آنان آشنا می‌شوند، اطلاعاتی هم درباره زندگی، عملکرد و آثارشان داشته باشند.

این چهار شخصیت عبارتند از:

1- آیت‌الله آقا میرزا صادق آقا تبریزی؛

2- آیت‌الله حاج سید احمد خسروشاهی؛

3- آیت‌الله حاج میرزا حسن مجتهد؛

4- آیت‌الله آقا میرزا علی ثقةالاسلام.