ار راست: سفیر سودان در تهران، سید هادی خسروشاهی، شیخ حسن ترابی، دکتر مصطفی بروجردی

دکتر حسن مکی، اندیشمند اسلامی سودان

کنگره بین‌المللی سید جمال‌الدین حسینی ـ تهران

از راست: سید جلال میرآقایی، سید هادی خسروشاهی، دکتر زیغور (لبنان)، دکتر کامران (ترکیه)، دکتر حسن مکی (سودان)، مولوی اسحاق مدنی

کنگره بین‌المللی سید جمال‌الدین حسینی ـ تهران:

از راست: شیخ سعید نعمانی، دکتر حسن مکی، دکتر سید جعفر شهیدی و...