فرهنگی

«آیات شیطانی و اسلام ستیزی غرب» به روایت استاد سید هادی خسروشاهی (ره)
تصاویر آیین بزرگداشت مقام استاد سیدهادی خسروشاهی و رونمایی از ویژه نامه «رفیق دیرین»
هر جا ورود نکرده ایم دشمن نفوذ کرده است، توجه به عرضه مناسب و آسان سازی آثار مرحوم خسروشاهی
مرحوم استاد خسروشاهی، شخصیتی بین الادیانی بود
رفیق دیرین در یک نگاه
آیت الله خسرو شاهی نزدیک هفت دهه در زمینه مسائل تقریبی قلم زدند
پاسخی به ادعاهای ناصواب آقای محمد مسجد جامعی درباره راه و مرام آیت الله سید هادی خسروشاهی (ره)
برگی از حدیث روزگار تلخ پس از پدر درباره هادی نامه ، بعثت و ارشادیون سابق !!
بازدید حجت الاسلام برته از کتابخانه مرکز بررسی های اسلامی
تولید و عرضه رایگان نرم افزار اندرویدی خاطرات استاد سید هادی خسروشاهی
1 از 3