Rated 5.00/5 based on 1 readers reviews
به مطلب امتیاز دهید :
( 0. امتیاز از 0 )

ناشر : موسسه بوستان کتاب
نویسنده : سید هادی خسروشاهی
آشنایی این جانب با ادبیات و آثار فکری اخوان المسلمین به بیش از نیم قرن پیش بر می گردد، ولی اطلاعات عمومی درباره اخوان، علاوه بر مطالعه کتاب ها و نشریات و آثار رهبران آن، چون: شیخ حسن البناء، شهید سید قطب، محمد قطب و ...

فهرست مطالب

درباره این کتاب

۱ـ نگاهی به میراث فکری حسن البنا

نگاهی به: میراث فکری حسن البنا موسس و نخستین مرشد اخوان المسلمین

مقدمه

جایگاه حسن البنا در جریان های اندیشه اسلامی معاصر

مسئله اصلاح

مفهوم نهضت

دین و سیاست

زیرساختارهای سیاسی نهضت

علل انحطاط جهان اسلامی

روش حسن البنا در برپایی نهضت اسلامی

مراحل نهضت

برنامه های مراحل نهضت

الف) مرحله تبلیغ و دعوت اسلامی

ب) مرحله دعوت و برگزیدن خواص و نخبگان جامعه

ج) مرحله برپاکردن دولت اسلامی

د) مرحله بازگرداندن خلافت اسلامی

روش البنا در تعامل با حکومت های موجود

حسن البنا و روش های تغییر و تحول

جایگاه زن در اندیشه حسن البنا

حرکت تقریب بین مذاهب اسلامی

فلسطین در اندیشه و عمل حسن البنا

حسن البنا و ابوالاعلی مودودی

ابوالاعلی مودودی و سید قطب

آثاری درباره البنا و اخوان

۲ـ قرآن قانون اساسی ما

سخن روز!

آیا حکومت قرآن ضروری است؟

احکام قرآن

معاملات

احوال شخصیه

عقوبات

رابطه دولت و ملت

اساس، تربیت دینی

۳ـ دیدگاه های اخوان المسلمین درباره مسائل داخلی و خارجی مصر

دیدگاه های اخوان المسلمین چیست؟

فتنه در دنیای اسلام

تهاجم اسرائیل

توطئه اقتصادی

سیاست داخلی

رفتار مسئولان

نقش زنان در اساس نهضت ما

اسلام و بطیان

۴ـ اشاره ای به تاریخچه جمعیت اخوان المسلمین

تاریخ و اندیشه جمعیت اخوان المسلمین

تلاش ها برای احیای حرکت اخوان المسلمین

بینش حرکت اخوان المسلمین و اصول فکری آن

اندیشه حسن البنا

افکار سید قطب

تعامل اخوان المسلمین با دولت و قدرت

نمونه هایی از تعامل اخوانی ها با دولت ها

آینده اخوان المسلمین

۵ـ اهداف و برنامه های اصلی اخوان المسلمین

اهداف و شاخصه های اصلی حرکت اخوان المسلمین

مقدمه

۱ـ اصول و پایه های عقیدتی اخوان

۲ـ شیوه ها و راه کارهای گروه

۳ـ خصوصیات دعوت اسلامی

۴ـ شاخص های تشکیلاتی

۵ـ اهداف اخوانی ها

۶ـ اهتمام اخوان المسلمین به مسائل جهان اسلام، به ویژه قضیه فلسطین

۷ـ حضور فعال در جریان های فکری و فرهنگی

۸ـ تلاش هایی در زمینه وحدت امت اسلامی

۹ـ مبارزات بر ضد استعمار و نقش آن ها در نهضت های آزادی خواهی و استقلال طلبی

10ـ حضور دائم در قضایای معاصر و جهان اسلام

۶ـ اخوان المسلمین در دوران جمهوری مصر

اخوان المسلمین در دوران جمهوری مصر (1952 ـ 2007)

مقدمه

اخوان المسلمین در دوران ناصر

حادثه المنشیه

سید قطب و اندیشه هایش

اخوان المسلمین و سادات

اخوان المسلمین و مبارک

اخوان المسلمین و قضیه فلسطین

جنگ اول اعراب و صهیونیست ها

مناسبات اخوان المسلمین و عربستان سعودی

اخوان المسلمین و امریکا

برنامه اصلاحات اخوان المسلمین

زمینه ها و عوامل موثر بر مناسبات ایران و اخوان المسلمین

جنبش تقریب مذاهب اسلامی و نقش اخوان المسلمین

مناسبات ایران و اخوان المسلمین

پیروزی انقلاب اسلامی و مناسبات ایران و اخوان المسلمین

جنگ تحمیلی عراق

جنگ دوم خلیج فارس و آزادی کویت

آینده اخوان المسلمین

۷ـ اخوان المسلمین و احزاب مصر

اخوان المسلمین و احزاب مصر

احزاب سیاسی مصر و انتخابات اول: اختلال بافت و ترکیب حزبی

۱ـ انتقال رهبری در حزب الوفد

۲ـ تعطیلی حزب «العمل» ـ حزب کارگر ـ با گرایش اسلامی

۳ـ چپ ناصری و تجمعی: «جمود کامل»!

دوم: غیاب احزاب و بازگشت اخوان

۱ـ انتخابات بدون حزب!

۲ـ تشکیلات اخوان و نهاد غیر تشکیلاتی مستقل ها

الف) اخوان مستقل، ساختار تشکیلاتی و شعارهای انتخاباتی

ب) اصلاح طلب ها

سوم: علل بحران احزاب

۱ـ غفلت از وظیفه نوسازی

آثار و نتایج انتخابات بر آینده احزاب

الف) اصلاح وظایف احزاب

ب) نوگرایی تشکیلاتی

ج) نوگرایی اطلاعاتی

۸ـ رهبری اخوان المسلمین

رهبران اخوان المسلمین

۱ـ شیخ حسن البنا

۲ـ حسن الهضیبی

۳ـ شیخ عمر التلمسانی

۴ـ محمد حامد ابوالنضر

۵ـ شیخ مصطفی مشهور

۶ـ مامون الهضیبی

۷ـ محمد مهدی عاکف

... سید قطب

نامه شیخ مصطفی مشهور

۹ـ گفت و گوی تاریخی با حسین الشافعی معاون اول جمال عبدالناصر

حسین الشافعی، معاون اول عبدالناصر

اشاره

مقدمه

آشنایی با حسین الشافعی ـ نایب رئیس ـ

گفت  گوی تاریخی با حسین شافعی، معاون اول جمال عبدالناصر

10ـ زینب الغزالی و جمعیت اخوات المسلمات (خواهران مسلمان)

زینب الغزالی و «اخوات المسلمات»

ادامه مبارزه

مراحل زندگی

تالیفات وی

پیوست: روزهایی از زندگی من

زندگی و مبارزه من

بیعت صورت گرفت

تماس با پیشوای شهید، سید قطب

توطئه

فرستاده رئیس جمهوری

سلول آب! و جنایت

توهم بزرگ!

اصرار شمس بدران بر توهم خویش

سلطه کوته فکران و حاکمیت هوای نفس

شکنجه! در بیمارستان

فرعون شنید

اصل توطئه یک «لطیفه» است!

محمد قطب

بار دیگر دادسرا

بازگشت به اتاق های شکنجه

روز موعود: دادگاه!

جاهل تر از جاهلیت

اعلام رأی دادگاه

لحظاتی در بهشت الهی

سوداگری نهایی پیش از اعدام

اجرای حکم طاغوت

روزهای پایانی در زندان نظامی

محاکمه عبدالناصر

11ـ اخوان المسلمین و مسئله فلسطین و مفتی قدس

اخوان المسلمین مفتی قدس و مسئله فلسطین

12ـ درباره کتاب و مولف دین و دولت در اندیشه حسن البنا

دین ودولت در اندیشه حسن البنا

حسن البنا

مولف و مترجم کتاب

نمایه

آیات

روایات

اشخاص

مکان ها

گروه ها و سازمان ها

کتاب ها

تصاویر

درباره این کتاب

آشنایی این جانب با ادبیات و آثار فکری اخوان المسلمین به بیش از نیم قرن پیش بر می گردد، ولی اطلاعات عمومی درباره اخوان، علاوه بر مطالعه کتاب ها و نشریات و آثار رهبران آن، چون: شیخ حسن البناء، شهید سید قطب، محمد قطب و محمد الغزالی و... از ارتباط نزدیک و گسترده ای که با رهبران آن داشتم، در واقع از منابع اصلی به دست می آمد.

 

در همین رابطه بود که از بیش از نیم قرن پیش و دقیقاً از سال 1338، به ترجمه و نشر آثار و مقالات بعضی از رهبران فکری اخوان مانند: شهید سید قطب و برادرش محمد قطب پرداختم که نخست به عنوان مقالات در نشریات و جراید مذهبی تهران و قم چاپ می شد و سپس به شکل کتاب ها و رساله های مستقلی انتشار می یافت.

 

ترجمه و نشر کتاب ارزشمند عدالت اجتماعی در اسلام، اسلام و صلح جهانی[1] و ما چه می گوییم؟ از سید قطب و انسان، مادیگری و اسلام از محمد قطب در راستای نشر اندیشه های اسلامی، گام های بلند و ارزشمندی بود که علی رغم شرایط سخت زمان و مکان ـ قم! ـ برداشته شد و اتفاقاً با استقبال نسل جوان حوزه های علمیه و دانشجویان مسلمان دانشگاه های کشور رو به رو گردید و به همین دلیل در تعداد بالا، بعضی از آن ها بیش از 30 بار و در ده ها هزار نسخه، تجدید چاپ شد و توزیع گردید.

 این بخشی از کوشش ها در دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بود و بعدها، در اسناد ساواک دیده شد که رژیم نسبت به نشر این قبیل کتاب ها حساسیت ویژه ای داشته و حتی به جمع آوری بعضی از آن ها، از کتاب فروشی ها پرداخته و دستور منع تجدید چاپ بعضی دیگر را داده است... و در همین راستا رساله ما چه می گوییم شهید سید قطب، که ه ها بار و به طور آشکار یا مخفی، در ایران و افغانستان چاپ و در اختیار نسل جوان قرار گرفته بود و به قول شهید برهان الدین ربانی و بعضی دیگر از رهبران جهادی افغانستان «مانیفست» انقلابی مجاهدین افغان به شمار می رفته است. در ایران «ممنوع النشر» اعلام گردید.

 پس از پیروزی انقلاب اسلامی، چندین کتاب درباره تاریخ، رهبری و عملکرد اخوان المسلمین مصر برای شناخت برنامه و اهاف این سازمان، ترجمه و منتشر ساختم که باز مورد توجه و استقبال عموم علاقمندان به مسائل جهان اسلام و تاریخ حرکت های اسلامی معاصر قرار گرفت.

کتاب اخوان المسلمین بزرگ ترین حرکت اسلامی معاصر، تألیف دکتر اسحق موسی الحسینی، یکی از آثاری بود که توسط «موسسه اطلاعات» بارها به شکل کتابی مستقل در 380 صفحه منتشر شده است. کتاب جمعیت اخوان المسلمین از آغاز تا امروز تالیف پروفسور ریچار میشل، استاد تاریخ دانشگاه میشیگان ـ آمریکا که زیر نظر بعضی از مسئولین رسمی و اصلی اخوان المسلمین مصر به عربی ترجمه و منتشر شده است، یکی دیگر از آثاری بود که توفیق ترجمه آن نصیب این جانب گردید و از سوی «مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی» وابسته به وزارت امور خارجه، در دو جلد ـ جلد اول در 460 صفحه و جلد دوم 392 صفحه ـ منتشر شد و وبار باز چاپ یافته است.

 اما آنچه که در کتاب حاضر می خوانید، در واقع مجموعه ای از مقالاتی است که در سالیان پیشین ـ و پسین ـ توسط این جانب ترجمه و یا نگارش یافته و نخست در بعضی از جراید یا مجلات تهران، منتشر شده و اکنون به شکل کتابی مستقل، در اختیار قرار می گیرد.

آنچه که در این کتاب جمع آوری شده، در واقع بررسی ها و تحلیل هایی است که درباره اندیشه، اهداف، رهبری و تاریخ اخوان نگارش یافته و چگونگی هدف اصلی رهبری شهید حسن البنا و دیگران را نشان می دهد.

روابط اخوانی! این جانب از نیم قرن پیش با عده ای از رهبران اصلی اخوان که «مرشد» نامیده می شوند بود، از جمله: شیخ عبدالفتاح عمر التلمسانی، شیخ محمد حامد ابوالنصر، شیخ مصطفی مشهور، شیخ مأمون الهضیبی، و سپس شیخ محمد مهدی عاکف و بعضی از اعضا, اصلی عضو مکتب الارشاد سازمان، مانند: بانو الغزالی، صالح ابو رقیق، مهندس یوسف ندا، دکتر سعید رمضان، دکتر عبدالمعجم ابوالفتوح، شیخ محمد الغزالی، دکتر عصام العریان، دکتر حبیب عزت و غیرهم.

اقامت سه ساله اخیر در قاهره، به عنوان رئیس نهاد دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در مصر، به این جانب این فرصت و امکان را داد که اطلاعات مستند و دقیق تر و وسیع تری را از دوران تشکیلات جمعیت و چگونگی سازمان دهی و اداره آن در طول 80 سالی که از تاسیس آن می گذرد، به دست آورم که سعی کرده ام بخش هایی از آن را در این مجموعه و تحت عنوان اخوان المسلمین چه می گویند و چه می خواهند؟ تقدیم علاقمندان بنمایم.

البته باید یادآور شوم که بین مطالب و بحث ها و مقالات مندرج در این مجموعه چون هر کدام به مناسبتی و در تاریخ خاصی نوشه شده، شاید انسجام کامل، وجود نداشته باشند ولی در کل، از لحاظ محتوا می توان گفت که اطلاعات مستند ارزشمندی را در بر دارد.

اطلاع از محتوای کتاب، به ویژه اکنون که دنیای عرب و اسلام با «بیداری اسلامی» ـ که غریب ها آن را بهار عربی! می نامند ـ آگاهی های بیشتری درباره ریشه این حرکت ها را در اختیار قرار می دهد.

و به طور طبیعی شاید این کتاب نتوان از نقص به دور باش و به همین دلیل از برادرانی که در این زمینه نقد یا نظریه ای دارند، ممنون خواهم بود که مرا از نظرات یا پیشنهادهای خود آگاه سازند تا در چاپ های بعدی، به تکمیل مطالب پرداخته شود.

البته، این آخرین کتاب این جانب درباره اخوان المسلمین نیست ـ و نخواهد بود ـ و بی مناسبت نیست اشاره شود که مجموعه ای از مقالات مربوط به سابقه روابط فرهنگی ایران با مصر و چگونگی فعالیت های «الازهر الشریف» و سپس گفت و گوهای مشرو این جانب درباره مسائل و حوادث اخیر مصر ـ پس از قیام عمومی مردم مسلمان مصر بر ضد رژیم طاغوتی سرهنگ ها که در زمان سرهنگ ناصر آغاز شد و به دیکتاتوری ژنرال حسنی مبارک منجر گردید ـ در کتابی دیگر و در حدود 400 صفحه، تنظیم و آماده چاپ شد، که فعلاً در اختیار سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی است که امیدواریم هر چه زودتر به دست چاپ سپرده شود!

مقالات و یا ترجمه های دیگری نیز درباره «اخوان» و حرکت های اسلامی معاصر، در بلاد اسلامی دیگر دارم که در دست تنظیم و چاپ است، و اگر توفیق الهی یار شود، در آینده نه چندان دور آن ها هم در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.

و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و إلیه انیب و لله الحمد

تهران 22 بهمن 1931

سید هادی خسروشاهی

 

 


[1] . با همکاری آیت الله محمدعلی گرامی و آیت الله زین العابدین قربانی حفظهما الله.

مشخصات کتاب

  • اخوان المسلمین چه می گویند و چه می خواهند؟
  • موسسه بوستان کتاب
  • سید هادی خسروشاهی
  • فارسی
  • چاپ شده
  • 10
  • 0027
  • چاپ قم / نوبت دوم
  • 1398