Rated 5.00/5 based on 1 readers reviews
به مطلب امتیاز دهید :
( 0. امتیاز از 0 )

ناشر : کلبه شروق
نویسنده : سید هادی خسروشاهی
روژه گارودى‏، اندیشمند و فیلسوف مبارز فرانسوى، پس از 96 سال زندگى همراه با تلاش و كوشش و مبارزه و فعالیت سیاسى، فرهنگى، اجتماعى، سرانجام در روز چهارشنبه 24 خرداد 91 در محل زندگى خود- پاریس- درگذشت.

فهرست عناوین

1. از کلیسا به مسجد  از مارکسیسم به اسلام

مقدمه

آشنایی در الجزایر 

در ارتش اشغالگر فرانسه.

دیدار در پاریس

آخرین دیدار در ایران

2. روژه گارودی مغضوب صهیونیست ها وارتجاع عرب

3 . پیروزی انقلاب اسلامی وتغییر معیارها 

4 . مفهوم جمهوری اسلامی چیست؟ 

راز پیروزی انقلاب

5. سید جمال الدین انحطاط تمدن و نوگرایی اسلامی

 اشاره

پیام

6. یک دیدگاه دربارةانقلاب اسلامی ایران

پیوست ها

1: از كلیسا به مسجد از ماركسیسم به اسلام

 

مقدمه

روژه گارودى ، اندیشمند و فیلسوف مبارز فرانسوى، پس از 96 سال زندگى همراه با تلاش و كوشش و مبارزه و فعالیت سیاسى، فرهنگى، اجتماعى، سرانجام در روز چهارشنبه 24 خرداد 91 در محل زندگى خود- پاریس- درگذشت.

اما در واكنش به این خبر، روشنفكران و اندیشمندان غربى، به بزرگداشت او نپرداختند، بلكه در مطبوعات وابسته نیز، به علت موضع انسانى او در قبال مسئله فلسطین و تشكیك تاریخى و مستدل در افسانه هولوكاست، كه به خاطر آن حتى در مهد آزادى (!) به پرداخت جریمه و یك سال زندان محكوم شد، موضوع با بایكوت خبرى كامل روبه رو گردید. عامل اصلى این امر علاوه بر موضع گیری هاى سیاسى وى كه روزگارى عضو كمیته مركزى حزب كمونیست فرانسه و ایدئولوگ معروف حزب بود و مدتى هم عضو مجلس سناى آن كشور شد و تا مرحله نامزدى ریاست جمهورى فرانسه هم پیش رفت و ده ها كتاب و اثر تحقیقى علمى، فلسفى، سیاسى و اجتماعى و صدها مقاله اقتصادى و سیاسى از خود به یادگار گذاشته است و در واقع یك شخصیت معروف جهانى بود، اسلام گرایى او بود؛ یعنى علةالعلل سكوت غرب در قبال درگذشت وى، روى گردانى او از افسانه هاى كلیسا و ماركسیسم و گرویدن به اسلام به عنوان تنها راه رهایى ملت ها و نجات بشریت از مفاسد تمدن منحط غربى بود.

گارودى در كتاب ها و مقالات خود، با شفافیت تمام، حقایق را در همه این زمینه ها، بیان می كرد و همواره به زندگان هشدار می داد كه: بشریت در كلیت خود، در معرض خطر جدى انحطاط همه جانبه و سقوط قطعى اخلاقى و معنوى قرار دارد و كلیسا و احزاب چپ و راست غربى، هرگز نمی توانند آن را از این ورطه هولناك نجات دهند، بلكه این تنها اسلام است كه مى تواند با اجراى وعده هایى كه داده است، راهنماى انسان به سوى سعادت و خوشبختى واقعى باشد. او كتاب هاى: «میراث سوم، وعده هاى اسلام» و «اسلام در حیات ما زندگى می كند» و «اسلام در قرن 21» را در همین راستا تألیف و منتشر ساخته است.

گارودى پس از تحقیقات و مطالعات بسیار و آشنایى با مفاهیم و متون و فلسفه اسلامى، سرانجام به اسلام گروید و طبق گفته خود، در انتخاب این روش و مكتب، مدیون اندیشه ها و افكار عرفانى مولوى و ابن عربى است و فلسفه سهروردى و ملاصدرا مددكار و پشتیبان نیرومندى در شناخت وى از حقیقت جهان هستى و پذیرش اسلام بوده است.

در این یادواره، با مراجعه به یادداشت ها و مقالات موجود در بین اوراق، به ذكر خاطراتى از چند دیدار با وى در الجزایر و فرانسه و ایران، مى پردازم كه در سال 1358، در هفته نامه «بعثت»- نشریه مركز بررسی هاى اسلامى قم- به چاپ رسیده است.

سید هادى خسروشاهى

12/ 12/ 91-/ قم

مشخصات کتاب

  • دربارة روژه گارودی
  • کلبه شروق
  • سید هادی خسروشاهی
  • فارسی
  • چاپ شده
  • 2500 2500
  • 0ـ40ـ7255ـ964ـ978
  • چاپ قم / نوبت اول
  • 1391
  • 0