همه

مصاحبه با دکتر آیت پیمان دبیر شورای دین پژوهان کشور در تبیین مقام علمی و فرهنگی آیت الله خسروشاهی
استاد علی اکبر مهدی پور حق شناسی و دفاع از مرجعیت در شخصیت ایشان کاملا جلوه گر بود
آیت الله زین العابدین قربانی قدرت قلم ایشان بی نظیر بود
دکتر سید محمد ثقفی مرحوم خسروشاهی درصدد بود که تاریخ را آن گونه که رخ داده به رشته تحریر درآورد
پاسداشت اخلاق پژوهش و ارزش تاریخی متون
شخصیتی که تجلی آرزوهای مبارزان مسلمان بود
سید،مردی به پهنای اقیانوس!
نیم نگاهی به مدارج علمی مرحوم آیت الله حاج سید هادی خسروشاهی قدس سره
آن بزرگمرد مهربان و ساده‌ زیست
نظر آیت الله خسروشاهی درباره تاریخ نگاری
1 از 3